Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Logos jún 2016


Vyberáme

Čo nás zapáli

Jaroslav Kříž | Téma

Čo nás zapáli

Zaujímavou biblickou témou je oheň. Veď samého Všemohúceho Boha Biblia predstavuje ako oheň spaľujúci. „Lebo náš Boh je ohňom spaľujúcim.“ Čítať viac...

Viera, ktorá prenáša hory

Michal Tausk | Veda a viera

Viera, ktorá prenáša hory

Objavy vedy potvrdzujú biblickú vieru Čítať viac...

Vyvrcholenie dejín ľudstva IV.

Martin Meliško | Rozhovor

Vyvrcholenie dejín ľudstva IV.

Rozhovor so Sándorom Némethom IV. časť Čítať viac...