Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Logos máj 2016


Vyberáme

Kaziť skutky diablove

Jaroslav Kříž | Téma

Kaziť skutky diablove

Každý kresťan by chcel mať pevnú vieru; keď už sa obrátil, chcel by mať s Bohom dobrý vzťah a mať správne porozumenie (zjavenie) o javoch, ktoré sú viditeľné aj neviditeľné alebo, ak chcete, pozemské a nebeské. Čítať viac...

Vyvrcholenie dejín ľudstva III.

Martin Meliško | Rozhovor

Vyvrcholenie dejín ľudstva III.

Rozhovor so Sándorom Némethom III. časť Čítať viac...

Evolučné učenie - stručný historický pohľad

Drahoslav Vajda | Veda a viera

Evolučné učenie - stručný historický pohľad

V našej krajine prakticky od začiatku 50. rokov minulého storočia dochádzalo k veľmi intenzívnej konfrontácii vedy a viery v Stvoriteľa. Dosvedčujú to tvrdenia typu: veda dokázala, že Boh nie je. Čítať viac...