Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos marec 2016


Vyberáme

Ako tvorí Boh

Jaroslav Kříž | Téma

Ako tvorí Boh

Slovo Božie hovorí, že podľa viditeľných, materiálnych, stvorených vecí môžeme rozmýšľať o ich autorovi – Stvoriteľovi. Čítať viac...

Vyvrcholenie dejín ľudstva

Martin Meliško | Rozhovor

Vyvrcholenie dejín ľudstva

Rozhovor so Sándorom Némethom, I. časť Čítať viac...

Cesta do Žitomira

Daniel Šobr | Zo života cirkvi

Cesta do Žitomira

Po niekoľkotýždňovom zbieraní rôznych hmotných darov a po niekoľkomesačnom vybavovaní administratívnych povolení sme konečne odoslali našu humanitárnu pomoc do detského domova Alumim v ukrajinskom Žitomiri. Čítať viac...