Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Logos október 2016


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Je jeseň. V cirkvi sme sa zaoberali biblickými sviatkami, ktoré pripadajú na toto obdobie. Čítať viac...