Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Logos október 2016


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Je jeseň. V cirkvi sme sa zaoberali biblickými sviatkami, ktoré pripadajú na toto obdobie. Čítať viac...