Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Zoznam článkov

Filter
Vyhľadávanie
Rok Autor Téma
1 - 6 z 6 článkov
Názov Číslo Autor Téma
Zaostrené na vedu3/2009Drahoslav Vajda Veda a viera
Vesmír mal počiatok6/2009Drahoslav Vajda Veda a viera
Je čas iba fyzikálna veličina?4/2011Drahoslav Vajda Veda a viera
Evolučné učenie - stručný historický pohľad5/2016Drahoslav Vajda Veda a viera
Hérakleitos z Efezu5/2016Drahoslav Vajda Z histórie
Neúspech materializmu a Darwinovho učenia6/2016Drahoslav Vajda Veda a viera
1 - 6 z 6 článkov