Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Zoznam článkov

Filter
Vyhľadávanie
Rok Autor Téma
1 - 5 z 5 článkov
Názov Číslo Autor Téma
Argentínske prebudenie10/2007Peter Minárik Zo sveta
Andrej Fisher2/2008Peter Minárik Z histórie
Andrej Fisher II.3/2008Peter Minárik Z histórie
Reformácia na Spiši I.4/2009Peter Minárik Z histórie
Reformácia na Spiši II.5/2009Peter Minárik Z histórie
1 - 5 z 5 článkov