Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Církev víry v Prostějově

logos-10-2018-prostejov1-1.jpg

O historii našeho sboru jste se mohli před časem dozvědět na stránkách tohoto časopisu. V tomto článku přinášíme malý přehled o aktuálním dění a novinkách v „hanáckém Jeruzalémě“, jak se Prostějovu říká.

Církev v Prostějově, vzniklá z malé skupinky křesťanů, mezi nimiž od začátku nechyběli dnešní pastýři – manželé Hasovi, bojuje na Hané boje víry již třicátým rokem. Přes různá úskalí a radostnější i těžší chvíle, stabilně slouží množství věrných a zavázaných bratří a sester systematicky budujících církev den za dnem. Obracejí se noví lidé a stávající členové zažívají požehnání a zázraky. Jedním z největších, který jsme v poslední době prožili, je změna ve zdravotním stavu naší sestry Jany. Před 18 měsíci se potýkala s život ohrožujícími zdravotními problémy, které doprovázely velké bolesti zad. Lékaři určili nálezy v páteři, pánvi a na játrech. Naše sestra měla podstoupit běžnou léčbu chemoterapie a ozařování, jejichž jediným cílem však bylo jen prodloužit život o několik měsíců. Lékaři nemohli poskytnout žádnou naději, označili situaci za neřešitelnou. Jana se ovšem nevzdala a stejně tak ani naše shromáždění. Byl vyhlášen celosborový řetězový půst, který trval několik měsíců. Během té doby sestra absolvovala ozařování a chemoterapii několikrát a ubyla na váze. V současnosti se ale její stav značně zlepšil. Nálezy se buď výrazně zmenšily nebo zapouzdřily, takže již nejsou zdrojem bezprostředního nebezpečí a není už třeba ani ozařování, ani chemoterapie. Jana prožívá zázrak a zrcadlí se to i na její tváři radostným úsměvem. Bůh je dobrý, vize lékařů se nenaplnily a my se dál modlíme až do úplného uzdravení.

logos-10-2018-prostejov2.jpgZralost sboru se prokazuje i vnitřní stabilitou a v dobrém slova smyslu zaběhanými kolejemi každodenní zbožnosti. Sborový rytmus bohoslužeb je středeční shromáždění, modlitby ve čtvrtek a slavnostní shromáždění v neděli. Chválící tým se rozšířil o pár náctiletých mladíků, zástupců nové generace a želízek v ohni. Každou neděli je samozřejmostí i besídka pro menší a větší děti. V létě organizujeme letní kemp pro děti a mládež. Každým rokem se kapacita naplní a s potěšením vnímáme, že i zde je vidět růst a rozšiřující se dosah. Kemp už po několikáté probíhal v rekreačním středisku u Protivanova, kde jsme našli dobré zázemí. Tábor zajišťujeme technicky, modlitebně, i jinak.

Naše církev se právě nachází v období hledání nové budovy. Současné prostory nám začínají být především o nedělích, či když se sjedeme při nějaké příležitosti i ze satelitů, těsné – jak místnost pro bohoslužbu, tak prostory pro dětské shromáždění. Modlíme se tedy za nové místo, kam bychom se mohli posunout a hledáme možnosti, které by adekvátně vyhovovaly potřebám rozrůstání. Není to situace jednoduchá a každý posun znamená vždy boj, ale co je nemožné pro Pána?

Kontinuálně nerosteme jen v rámci města a re­gionu, ale zároveň natahujeme úponky i do dalších měst a krajů, kde se otevírají nadějné dveře pro evangelium. Hasovi podporují vznik a fungování nových skupin, když vidí v bratřích z daného regionu věrnost a potenciál.

Brno

Náš pastor dojíždí kázat na bohoslužby do sboru do Brna každé úterý a neděli odpoledne. Před lety zde vznikla církev za podpory prostějovského shromáždění. Brno nasává na studia vysokých škol mladé lidi ze širokého okolí, proto zde dnes potkáte často mladé rodiny a církev zažívá populační explozi. Od počátku roku se zde narodilo několik dětí a další jsou na cestě. Tím pádem se rozšířila i služba u dětí. Ovšem takový „babyboom“ zažíváme i v ostatních městech, která spadají pod našeho pastora. Brněnští bratři a sestry tvoří základ služebníků pro letní tábor. V létě v Brně proběhlo několik evangelizací v ulicích, které vedly k plodným rozhovorům s místními obyvateli. Jednou měsíčně probíhá biblická škola, kam studenti věrně docházejí. Ve sboru funguje i služba našeho bratra lékaře jako zdravotní poradna.

logos-10-2018-prostejov3.jpg

Třebíč

Před dvěma lety se do Třebíče přestěhovala jedna rodina od nás. Pán je vedl Duchem Svatým, aby změnili své stanoviště, a tím mohl být položený základ pro další shromáždění. První rok jen probíhaly bohoslužby v domácí skupině, teď již druhým rokem probíhá bohoslužba s chválou a modlitbami vždy ve čtvrtek v kulturním centru Hrubínka. Dojíždí sem i bratři z Brna, aby shromáždění podpořili. V létě zde v ulicích proběhly evangelizace v režii Brňanů a na začátku podzimu i se slovensko-českým Harvest týmem (tímto Harvestu děkujeme). Třebíčsko má i dobré duchovní dědictví. Fungovaly zde v minulosti silné sbory Jednoty bratrské a pod patronátem Žerotínů z nedaleké Náměště nad Oslavou byla tištěna Bible Kralická.

Šumperk

Již tři roky pracujeme v Šumperku. První rok dojížděli šumperští bratři a sestry na bohoslužby do Prostějova, druhým rokem probíhají bohoslužby s modlitbami a chválou vždy v pondělí v kulturním centru G klub, přičemž na neděle dojíždějí ze severu k nám. Kázání jsou často zaměřena na potřebu duchovního boje. Šumperští mají dobré dědictví reformace, ovšem i temnou historickou skvrnu čarodějnických procesů. Bohoslužby podporují bratři a sestry z Prostějova, ale pravidelně cestují i další z okolí Šumperka. V letních měsících také zde proběhla evangelizace s Harvest týmem a v průběhu roku několik zajímavých přednášek pro veřejnost (o vesmíru, cestování s fotkami z cizokrajných zemí, svědectví z Afriky – misie na zvířecí farmě, zdravotní přednáška lékaře). Shromáždění navštívilo několik kazatelů (např. Roger Harsh, Mark Zechin). Studenti biblické školy dojíždějí na přednášky do Prostějova.

Souhrnně se dá říct, že lidé v ulicích jak Šumperka, tak i Třebíče a Brna a všude, kde jsme působili venku, mají v prý nejateističtější zemi Evropy pouze masku materialismu a ve skutečnosti, když se setkají s rozumnou formou podání evangelia, jsou otevřeni pro komunikaci o nejhlubších otázkách života a mnohdy hladoví po změně.

V poslední době vidíme možnost růstu například na jihu Moravy a máme dobrá očekávání, že vzniknou nové skupinky a že skupiny zesilní na sbory. Touhou našeho srdce je, aby shromáždění rostla co do počtu nově obrácených i co do kvality a o to usilujeme.Súvisiace články

Církev Víry Hodonín|Logos 4 / 2017 | Redakcia |Predstavujeme
Církev víry Brno|Logos 10 / 2017 | Tomáš Kuba|Predstavujeme
Cirkev má budúcnosť|Logos 8 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Jak roste církev|Logos 5 / 2010 | Jaroslav Kříž |Téma
Příběh velkého rozkolu|Logos 10 / 2010 | Daniel Šobr |Z histórie