Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Jar v Hillsongu patrí ženám

logos-2013-05-06-hillsong.jpgKaždý rok v marci, apríli a máji veľkomestá (Sydney, Kapské Mesto, Londýn a Kyjev) hostia COLOUR konferenciu pre desaťtisíce žien. Minulý rok bola naša redakcia v Londýne pri tom, keď sa šesťtisíc žien z desiatok krajín sveta stretlo, aby spolu hľadali Pána. Sloganom konferencie, ktorá sa konala vo Wembley Aréne, bolo: „Flourish Baby Flourish! – Prekvitaj dievča, prekvitaj!“, prostredníctvom ktorého sa vyzývali všetky ženy, aby boli prínosom všade, kde sa nachádzajú.

Otváracia pieseň s následným príchodom chváliacej skupiny United spojila všetky farby žien v jednu nádhernú chválu Pánovi a v tejto úžasnej atmosfére sa niesla celá trojdňová konferencia. Bobby Houstonová (pastorka a manželka hlavného pastora Briana Houstona z cirkvi Hillsong Sydney) konferovala celé stretnutie, čo mu dodávalo príjemnú atmosféru. Medzinárodné zastúpenie kazateliek, ktoré slúžili Slovom na bohoslužbách (Priscilla Shirer, Sheila Walsh z USA a Cristine Kaine z UK), zase vdýchlo akcii medzinárodný rozmer. Všetky kázne boli plné povzbudenia a svedectiev o tom, čo Pán vykonal v životoch týchto sestier, ako menil ich postoje a názory.

Sheila Walsh (televízna hlásateľka kresťanského programu 700-Club) otvorila svoje srdce pred tisíckami sestier, keď rozprávala príbeh, ako sa ocitla zrútená, neistá svojou identitou na psychiatrii... Keď jej jeden kresťanský psychológ položil otázku: „Sheila, kto si?“ porozumela, že správnou odpoveďou nie je: hlásateľka, kazateľka, ale dcéra Božia. Po uvedomení si tejto pravdy sa znovu postavila na nohy a zdieľajúc tento zážitok mohla slúžiť mnohým ženám, ktoré bojovali s psychickými problémami. Ďalší príbeh, ktorý zastavoval tisíce dychov, bol príbeh obnovy jej manželstva. Sheilin manžel sa dostal do stavu chorobného míňania peňazí až do takej miery, že spreneveril financie nadácie, pre ktorú pracovala, zadĺžil rodinu a hrozilo, že prídu o svoj dom. Podrobil sa terapii a keď sa vrátil, sľúbil, že sa vynasnaží všetko napraviť. Sheila mu však nedokázala odpustiť, hrala vojnu tichého teroristu a až v momente, keď ju jej 10-rocný syn upozornil na to, že by mu mala odpustiť, pochopila, že to bude potrebné urobiť. Všetko sa zmenilo a dnes majú harmonické manželstvo a jej manžel si získal späť jej dôveru na sto percent.

Sesterská

Sesterská hodinka vo forme panelovej diskusie otvárala témy dobročinných aktivít, ktoré sú finančne podporované ženami a slúžia ženám.

Organizácia A21 úspešne vedie kauzy proti priekupníkom s ľuďmi, pomáha oslobodzovať zajaté dievčatá nútené na prostitúciu a pomáha im začať normálny život. Príbeh Katje, ktorá odišla z Ukrajiny pracovať ako servírka do Grécka, aby si zarobila na štúdiá, nenechal suché takmer žiadne oko. Bola unesená a musela vykonávať prostitúciu pod hrozbou, že jej zabijú príbuzných a zlámu kosti. Ponorená do alkoholu, bez akejkoľvek nádeje na zmenu, so stratenou dušou, bola zachránená a dnes je z nej veriaca žena, plná nádeje. Pri zakladaní organizácie A21 v Grécku sa zakladatelia stretli s veľkým odporom a organizácii bolo povedané, že pre korupciu a nastavenia právneho systému v Grécku nebude mat ich zámer žiadny úspech. Ale čo je človeku nemožné, stalo sa skutočnosťou; A21 pôsobí dnes v Grécku, Bulharsku a na Ukrajine a do roku 2012 poslala za mreže ôsmich priekupníkov ľudí a bolo vyplatené odškodné v sume niekoľko stotisíc eur.

Šokujúci je aj príbeh šesťdesiatich ázijských dievčat, ktoré boli unesené a prevážané cez Istanbul do Grécka v lodných kontajneroch. Keďže sa na kontajneri pokazila klimatizácia, tridsať z nich zahynulo už na ceste do Istanbulu a cestou do Tesaloník zahynulo ďalších dvadsaťpäť. Tých päť, ktoré to celé prežili, bolo zachránených cez A21 a dvaja priekupníci boli poslaní za mreže na 15 rokov a museli vyplatiť 108 000 eur odškodného.

Ďalší smutný príbeh s radostným koncom bol príbeh jedenástich dievčat z Uzbekistanu, ktoré boli obetou podobného obchodu s ľuďmi, avšak po ročných modlitbách k Alahovi, dostali nápad pomodliť sa k Bohu Európanov. O tri dni na to boli zachránené cez A21.

Prevenčné programy proti nútenej prostitúcii bežia vďaka organizácii A21 v niekoľkých štátoch EU, pričom v Bulharsku je tento program aj akreditovaný.

Ďalšia organizácia Women in Actions vyvíja charitatívne činnosti v Južnej Afrike – v Kapskom meste ženy slúžia výjazdmi do West Lake osady, kde žije pod hranicou chudoby takmer 7 000 ľudí. Jednoduché dary, ako sú topánky, im otvorili prístup k týmto ľuďom a dnes tam beží kurz rozvoja osobnosti „Shine Course“, ktorý učí hlavne ženy odhaliť svoj potenciál, ktorý v sebe majú, nehladiac pritom na svoju minulosť.

Iná dobročinná organizácia v Južnom a Severnom Sudáne pomáha ženám postihnutým kmeňovými čistkami. Zohavené tváre žien, ktoré sa odvážili utiecť pred hrozbami vojakov (za trest im boli odrezané časti tváre ako nos, pery alebo uši), volali k Bohu tak hlasno, že Boh poslal organizáciu, ktorá vybudovala na mieste malú plasticko-chirurgickú kliniku. V Južnom Sudáne takto opravili výzor už viac ako sedemdesiatim ženám a v poradovníku čakajú na operáciu ďalšie obete. Mnohé z nich po prvýkrát vo svojom živote ležali na posteli, a tak skôr, ako im opravia tvár, vyliečia im srdce; potom mnohé z nich dokážu odpustiť krivdy, ktoré boli na nich spáchané. Ďalšou aktivitou tejto organizácie sú rehabilitačné pobyty detských vojakov, ktorí boli donútení vraždiť, ohaviť ľudí v kmeňových čistkách. Po absolvovaní pobytu dostanú motorku, na ktorej majú ísť vyhľadať ženské obete, ktoré fyzicky poškodili a doviesť ich na kliniku plastickej chirurgie.Súvisiace články

Pražská jar|Logos 3 / 2012 | Kulcsár Árpád |Z histórie
Operácia Mladá jar|Logos 4 / 2018 | rcs |Izrael
Prázdniny, ako sa patrí|Logos 9 / 2019 | Martina Šafaříková|Zo života cirkvi
Evanjelizácie so Slavom Drlíkom|Logos 4 / 2009 | Alena Filipková |Rozhovor
Bibli nestačí pouze číst|Logos 1 / 2017 | Daniel Šobr |Vyučovanie