Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Krst knihy Slovensko a Izrael: Prvých 25 rokov

logos-04-2019-mg-1560.jpg

V utorok 2. apríla sa na Slovensku krstila publikácia, ktorá sumarizuje vzťahy medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael za posledných 25 rokov. Krst sa konal v Pálffyho paláci v Bratislave. Zúčastnili sa ho obaja veľvyslanci – veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku Zvi Aviner Vapni, ako aj veľvyslanec Slovenska v Izraeli Peter Hulényi. Vznik publikácie podporilo aj Kresťanské spoločenstvo Milosť.

Na podujatí bolo prítomných viac ako sto pozvaných hostí. Všetkých spája nadšenie a zanietenie pre rozvíjanie vzťahov medzi našimi dvoma krajinami. Publiku sa prihovorili obaja veľvyslanci, profesor Juraj Štern, predseda ÚZ ŽNO Igor Rintel a publikáciu slávnostne obrezal prof. Pavol Traubner. Hudobným vystúpením oživil podujatie bratislavský rabín Baruch Myers so svojimi spoluhudobníkmi. Celé podujatie sa nieslo vo veľmi priateľskej atmosfére. Každý, kto sa podujatia zúčastnil, získal výtlačok knihy a mohol si ju dať podpísať autormi. Autormi publikácie sú Pavol Demeš, medzinárodne uznávaný nezávislý odborník v oblasti občianskej spoločnosti a medzinárodných vzťahov, a Katarína Nováková, ktorá pracovala na Izraelskom veľvyslanectve v Bratislave.

logos-04-2019-mg-1567.jpg

Krstu publikácie na Slovensku predchádzal krst vo februári v Izraeli, počas oficiálnej návštevy Izraela slovenským premiérom Petrom Pellegrinim. Predseda vlády odovzdal publikáciu premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi, ktorému sa podarilo v nedávnych voľbách opäť zvíťaziť.

logos-04-2019-mg-1529.jpgNová publikácia je svojím charakterom veľmi jedinečná. Sumarizuje vzťahy medzi Slovenskom a Izraelom z politického, kultúrneho, spoločenského a historického hľadiska. Zachytáva dôležité udalosti, míľniky, ale aj iniciatívy jednotlivcov, ktorým na tomto vzťahu záleží. Neopomenuteľná je v tomto vzťahu židovská komunita na Slovensku, ktorá vo veľkej miere prispieva k rozvoju tohto vzťahu. V publikácii je zachytený aj jej vývoj. Publikácia zachytáva tiež podporu Izraela evanjelikálnymi kresťanmi a minuloročnú konferenciu k oslavám 70. výročia vzniku Štátu Izrael.

Kniha má slúžiť každému, kto sa zaujíma o izraelsko-slovenské vzťahy, kto sa chce o nich dozvedieť viac a pokračovať v ich rozvoji. Z biblického pohľadu je dôležité, aby Slovensko bolo jednou z krajín, ktorá stojí pri Izraeli a podporuje ho. Novokrstená kniha ukazuje, že tento vzťah je pozitívny a silný a veríme, že do budúcna sa ešte viac posilní. Stabilita a pevnosť tohto vzťahu ale nestojí iba na politických elitách krajiny, ale aj na projektoch a iniciatívach mnohých jednotlivcov, ktorým na tomto vzťahu záleží.Súvisiace články

Izrael|Logos 5 / 2017 | Martin Mazúch |Z histórie
Izrael|Logos 4 / 2018 | Jaroslav Kříž |Téma
IZRAEL|Logos 6 / 2009 | Jaroslav Kříž |Izrael
Izrael a my|Logos 6 / 2011 | Jaroslav Kříž |Téma
Izrael a Gaza|Logos 9 / 2010 | Miroslav Iliaš |Aktuálne