Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)


Súvisiace články

Nový svet|Logos 9 / 2007 | Németh Sándor |Prevzaté z Új Exodus
Zbor Viery v Debrecéne|Logos 2 / 2007 | Jaroslav Kříž |Reportáž
Samostatný zbor Bratislava|Logos 1 / 2007 | Bohuslav Šlichtík |Predstavujeme
Tvoj zbor môže rásť|Logos 12 / 2018 | Jaroslav Kříž |Téma
Šťastný nový rok prajem!|Logos 1 / 2019 | Jaroslav Kříž |Téma