Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Pokračujme

Je za nami najzvláštnejšie obdobie v histórii našej cirkvi. Keďže Božie slovo hovorí, že všetky veci spolupôsobia na dobré tým, ktorí milujú Boha, koronakríza mala na cirkev aj pozitívny dopad. Cirkev preukázala životaschopnosť v mimoriadnom rytme spoločenského diania, naučili sme sa lepšie komunikovať virtuálne a zo všetkého najlepšie je, že i v tomto období ľudia prijali Pána Ježiša Krista a sú zachránení. Na druhej strane, musíme si uvedomiť, že kríza má aj negatívne dôsledky a zrýchlila vývoj udalostí posledných časov. Mnoho proroctiev sa napĺňa pred našimi zrakmi, len musíme mať oči otvorené, aby sme ich správne vyhodnotili.

Život v cirkevných zboroch sa znova rozbieha. Pán Ježiš Kristus nech je centrom nášho života a na zhromaždeniach nech je silná prítomnosť Svätého Ducha. Pripomínam Letnice a pokračujeme na ceste viery. Vieru musíme aplikovať vo všetkom – v našom rozmýšľaní, hovorení aj v skutkoch. K prosbám pridajme ďakovanie a používajme autoritu, ktorá je v mene Ježiš, a tak dosiahneme mnoho víťazstiev.Súvisiace články

Pokračujme|Logos 5 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujme|Logos 6 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujme|Logos 7 / 2016 | Jaroslav Kříž |Aktuálne
Pokračujeme|Logos 3 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2011 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme