Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Znášajte ťažké časy ako vojaci Ježiša Krista

Rozhovor s Davidom Hoganom

logos-11-12-2016-hogan-01.jpg

Vojak Pána Ježiša Krista a neohrozený misionár medzi Indiánmi v odľahlých oblastiach Mexika navštívil zbory Cirkvi viery a KS Milosť v Českých Budějoviciach, Banskej Bystrici a Olomouci. Jedno stretnutie venoval tiež špeciálne pastorom a služobníkom. Všetky zhromaždenia s ním boli mimoriadne, charakterizované rekordnými počtami veriacich, ktorí sa s očakávaním zišli počúvať človeka, ktorého službu podľa svedectiev sprevádzajú okrem uzdravení tiež početné vzkriesenia z mŕtvych. Atmosféra zhromaždení bola elektrizujúca, ľudia boli dotýkaní Božou mocou a veľké množstvo našich neveriacich priateľov reagovalo na výzvu obrátiť sa ku Kristovi a odovzdať mu svoje životy.

O osobnosti brata Davida a o nezvyčajnom životnom štýle jeho tímu sa môžete dočítať v článku pastora Vladimíra Kocmana. Po tom, čo sme zakúsili Davidovu službu a osobnosť, veľmi sme chceli urobiť s ním rozhovor pre náš časopis. Počas kampane na to nebol čas, ale David ochotne súhlasil, že nám písomne odpovie na otázky, ktoré mu pošleme prostredníctvom e-mailu. Svoj sľub aj splnil a my vám prinášame jeho odpovede.

Brat David, ďakujeme za tvoju službu v našich zboroch. Povedz nám, prosím, niečo o situácii v Mexiku, kde slúžiš. Do akej miery sú miestni obyvatelia zasiahnutí evanjeliom, koľko tam máte zborov a ako sa im darí?

Jednoducho povedané, v Mexiku je dosť práce na niekoľko ľudských životov. Mexiko má viac ako 110 miliónov obyvateľov a ich počet stále rastie. V mnohých veľkých aj menších mestách sú dobré zbory, kde sa káže evanjelium, ale vidiecke oblasti stále potrebujú veľa pomoci. Medzi dedinami, ktoré nás prijali, sú niektoré, kde je väčšina ľudí spasených a kde sa celkom zmenila atmosféra. Sú aj miesta, kde máme iba jednu rodinu a miesta, kde sa obrátila úplne celá dedina a ľudia spoločne uctievajú Pána. Ostatné dediny sa nachádzajú niekde uprostred.

Založili sme viac ako 800 zborov a môžem povedať, že väčšina našich zborov sa má dobre, niektoré sa majú horšie, niektoré sa majú skvele.

Ako sa ti páčilo tu v Českej republike a na Slovensku a ako vnímaš rozdiel medzi Európou a Mexikom?

V Čechách a na Slovensku sme si to veľmi užívali. Vnímali sme tu hlad po Bohu a ľudia nám pripadali otvorení prijať to, čo pre nich Boh má pripravené. Povedal by som, že hlavný rozdiel medzi Európou a Mexikom je v kultúre a geografii. Apoštol Pavol hovorí v liste Rimanom, že pre Boha nie je žiaden rozdiel medzi rasami a národmi. Peter v Skutkoch povedal, že v každom národe Boh prijíma toho, kto sa Ho bojí a koná, čo je správne. Keď odhliadneme od jazyka, jedla atď., vidíme, že evanjelium Ježiša Krista pôsobí po celom svete. Zdá sa, že v Európe je duchovný hlad, ktorý sme v minulosti ťažšie hľadali, ale teraz sa zjavne znovu rozhorel.

logos-11-12-2016-hogan-02.jpg

Je nejaký rozdiel medzi našimi bohoslužbami a tým, ako ich robíte v indiánskych dedinách v Mexiku? Ako tam vyzerajú bohoslužby a ako vyzerá uctievanie Boha?

Opäť poviem, že keď zmeníte kultúru alebo rasu ľudí, môžete vidieť, že sa tiež zmení štýl robenia vecí. Našich ľudí učíme, aby boli pri uctievaní Ježiša slobodní. Naše bohoslužby sa v mnohých veciach podobajú bohoslužbám cirkví kdekoľvek inde na svete. Na druhej strane sa však usilujeme o to, aby sme našich vedúcich chvál a kazateľov nijako neobmedzovali vo vedení bohoslužieb, aby Duch Svätý mohol čo najslobodnejšie pôsobiť medzi svojím ľudom. Spievanie chvál zväčša trvá 2-3 hodiny a takisto aj vyučovanie Božieho slova. Hráme na akustických gitarách a husliach, v niektorých zboroch máme aj klasickú hudobnú skupinu a používame aparatúru. Spievajú sa snáď všetky druhy chválospevov. Pán prichádza vtedy, keď ho pozývate. Spievame a kážeme po španielsky, lebo španielčina je hlavným jazykom, ktorým sa ľudia v Mexiku dorozumievajú. Ak sa dopočujeme o nejakej novej chvále z inej časti sveta, pokúšame sa ju nájsť po španielsky alebo ju preložíme, aby sme ju mohli používať v našich zboroch.

Ako vyučujete Indiánov a na čo dávate vo svojom vyučovaní dôraz?

Od chvíle, keď sa ľudia znovuzrodia, učíme ich vstúpiť do toho, do čoho nás Boh povolal. Mnohí z týchto ľudí pochádzajú z prostredia útlaku a chudoby a nemajú žiadnu predstavu o tom, ako vyzerá sloboda a autorita v Kristovi. Musíme zmeniť spôsob zmýšľania týchto nových veriacich a ukázať im, že Boh si chce používať všetky svoje deti k naplneniu svojej vôle a svojho plánu pre Božie kráľovstvo. Od prvého dňa ich učíme, aby hovorili druhým o svojej viere a používali Božiu moc, aby pomohli svojim rodinám a miestnej komunite. Učíme ich, že môžu kriesiť mŕtvych, uzdravovať chorých, vyháňať zlých duchov, čarovanie a bosoráctvo. Všetko, čo vedia o Ježišovi, môžu zdieľať so svojimi blízkymi a susedmi. Keď chceme zasiahnuť krajinu, potrebujeme komunitu veriacich vedených Duchom Svätým. Učíme ich, aby si dali na poriadok rodiny, aby tvrdo pracovali a prestali užívať drogy a alkohol.

Mnohí z nich nemajú vôbec žiadne poznanie o tom, kto je Boh a nepoznajú ani biblické postavy. Našou úlohou je urobiť z nich učeníkov, vyučovať ich, naprávať ich, pomáhať im a viesť ich.

Čo by si odporučil veriacim v Čechách a na Slovensku? Na čo by sme sa mali zamerať?

Všetkým veriacim by som odporučil, aby hľadali nebo. Hľadajte Ježišovu tvár. Modlite sa. Postite sa. Znášajte ťažké časy ako vojaci Ježiša Krista. Buďte hlboko zakorenení v spoločenstve svojej cirkvi, no usilujte sa zasiahnuť tiež svetskú komunitu vo vašom okolí. Uzdravujte chorých, pomáhajte im dať sa do poriadku.

Ako Ježiš povedal v Matúšovom evanjeliu: Zamerajte sa na Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme Božie požehnanie tebe aj tvojej službe v Mexiku i po celom svete.

Záznam kázne Davida Hogana z 25. 10. 2016 v Banskej Bystrici nájdete na stránkach www.milost.tv.

Fotografie zo zhromaždenia v Banskej Bystrici si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Súvisiace články

Biblické časy|Logos 10 / 2014 | Michal Tausk|Eschatológia
Ako sa (ne)modliť|Logos 10 / 2010 | Németh Sándor |Vyučovanie
Cirkev a posledné časy|Logos 8 / 2007 | Jaroslav Kříž |Téma
Pochod za Ježiša|Logos 7 / 2014 | Jaroslav Prašil |Zo sveta
Ako som prežila|Logos 10 / 2015 | Jaroslava Marcienková |Osobnosť