Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Fotogaléria 2019


17. 2. 2019

Januárová konferencia v Banskej Bystrici

  • Krsty Január 201910. 2. 2019

    Krsty Január 2019