Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Fotogaléria 2024


5. 7. 2024
Foto: P. Bartošíková

Evanjelizácia v Banskej Bystrici

Super čas v uliciach mesta.

  • Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici9. 3. 2024

    Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici