Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Fotogaléria 2024


9. 3. 2024
Foto: Ondrej Filipko

Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici

Februárová konferencia v Banskej Bystrici.