Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Nadačný fond

Zakladatelem NF Milost jsou Církev víry Milost působící v České republice a Kresťanské spoločenstvo Milost na Slovensku. Základní úlohou společenství křesťanů, tedy církve, je prezentovat veřejnosti skutečné křesťanské hodnoty a na základě pravd Božího slova dát lidem odpovědi na základní otázky týkající se existence člověka a smyslu života.

Vedle přinášení duchovních hodnot je naším posláním i přinášet potravu hladujícím a pomoc těm, kteří jsou na pomoc sktečně odkázaní. České sbory Církve víry Milost a slovenské sbory Křesťanského společenství Milosť se tedy rozhodly spojit svoje sily a tak vznikl Česko-slovenský nadační fond Milost na pomoc lidem v nouzi. Pro čechy i slováky je tedy jednoduché nadačnímu fondu přispívat. Věříme, že Česko-Slovensko může krmit hladové a Bůh nám odplatí podle jeho bohatství v slávě.

 

Viac na stránke NF MILOST

 


Údaje o NF Milost

Název: Česko-slovenský nadační fond Milost pro pomoc lidem v nouzi

IČO: 29137586

Nadační fond je zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N vložce č. 989.

Účel: Nadační fond je zřizován k naplnění obecně prospěšného cíle, kterým je ochrana lidských práv a ochrana osob v tíživé sociální a zdravotní situaci, a rozvoj kultury a vzdělání, zejména dětí a mladistvých.

Nadační fond svými prostředky podporuje osoby, projekty a aktivity, které přispívají ke stanovenému účelu.

 


Správní rada


Ing. Jaroslava MARCINEKOVÁ

předsedkyně správní rady
Email: marcinekuni@gmail.com
Tel: +421 908 777 784

Mgr. Zuzana ČÁSTKOVÁ

člen správní rady
Email:  castkova.zuzka@gmail.com
Tel: +420 608 372 581

JUDr. Oliver SUCHÝ

člen správní rady

 


Dary a finanční podpora

Potvrzení o přijetí daru pro účely daňového přiznání můžete získat na základě emailové žádosti na adrese lsinova@seznam.cz. Uveďte svoje jméno, příjmení, rodné číslo, celkovou částku, kterou jste v uplynulém roce darovali, a čísla účtů, ze kterých platby probíhaly.

Finančně podpořit NF Milost můžete následujícím způsobem:

 

Pre platby v EUR zo SR

Číslo účtu: SK35 8330 0000 0026 0035 1698
Variabilný symbol: rodné číslo, resp. IČ

 

Pre platby v EUR z ČR

Číslo účtu: 2600351698 / 2010
Variabilný symbol: rodné číslo, resp. IČ