Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Fotogaléria 2019


10. 2. 2019
Foto: Ondrej Filipko

Krsty Január 2019