Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Fotogaléria 2022


16. 5. 2022
Foto: Terézia Hedererová

Májové krsty v Banskej Bystrici

Neúnavná práca kázania evanjelia na osobnej aj masovej úrovni prináša ovocie a tešíme sa z bratov a sestier, ktorí sa takýmto spôsobom rozhodli verejne vyznať svoju vieru v Ježiša Krista.

  • Dušan Lacho v Banskej Bystrici4. 5. 2022

    Dušan Lacho v Banskej Bystrici

  • Festival Života2. 5. 2022

    Festival Života