Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Fotogaléria 2006


3. 8. 2006

Tábor detí 2006

  • Tábor mládeže 2006, Nitrianske Rudno4. 7. 2006

    Tábor mládeže 2006, Nitrianske Rudno