Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Fotogaléria 2006


3. 8. 2006

Tábor detí 2006

  • Tábor mládeže 2006, Nitrianske Rudno4. 7. 2006

    Tábor mládeže 2006, Nitrianske Rudno