Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)
30.júna - 6. júla 2019

30.júna - 6. júla 2019

Detský tábor 2019

Všetky deti pozývame do detského tábora!

KDE:

HOTEL BIELA MEDVEDICA, BYSTRÁ 115

 

KEDY:

30.6. - 6.7.2019 (začíname v nedeľu večerou, končíme v sobotu raňajkami)

Nástup na tábor je v nedeľu 30.6.2019 medzi 16:00 a 17:00 hod.
Po skončení tábora v sobotu 6.7.2019 je potrebné prísť pre deti o 10:00 hod.

 

CENA:

90 €  (V prípade, že sa z jednej rodiny prihlásia 2 alebo viac detí, je cena pre druhé a ďalšie dieťa 85 €.
Zľava platí len v rámci jedného tábora.)

 

Cena na dieťa zahŕňa:

- ubytovanie (všetci budeme ubytovaní v ** hoteli)
- strava 5x denne + pitný režim (raňajky formou švédskych stolov)
- odmeny a ceny pre deti
- vstupné do krytého bazéna
- iné aktivity (ešte upresníme)

 

!! KAPACITA PLNÁ !!

 

Prihlásenie:

Prihlášku poslať a zálohu 40€ uhradiť je potrebné do 30.4.2019.

Celá suma musí byť vyplatená ku dňu 20.6.2019.

Je možné uhradiť aj celú sumu naraz (do 30.4.2019), v prípade, že dieťa zo zdravotných
(resp. iných závažných) dôvodov nebude môcť na tábor nastúpiť, bude platba vrátená.

Kapacita tábora je 100 detí, preto je potrebné prihlásiť sa čo najskôr
(po naplnení kapacity nebude možné prijať dieťa na tábor).

 

Detský tábor je určený pre deti vo veku 6-10 rokov. Podmienkou účasti je ukončený 1. ročník ZŠ.*

*Pre účasť na detskom tábore je nutné, aby dieťa ovládalo základnú gramotnosť - písať, čítať, počítať. 

 

Spôsob platby:

číslo účtu: SK08 0900 0000 0051 5618 2202
variabilný symbol: 1
správa pre prijímateľa (doplňujúce údaje): DETI + meno prihláseného dieťaťa

 

Pri nástupe do tábora je potrebné odovzdať:

1/  Prehlásenie  o bezinfekčnosti  – vyplní a podpíše rodič najskôr 1 deň pred odchodomdo tábora alebo priamo v deň nástupu do tábora Okrem prihlášky je pri nástupe na tábor potrebné odovzdať: 

2/ Potvrdenie od ošetrujúceho lekára – vyplní a potvrdí ošetrujúci lekár dieťaťa.
Potvrdenie nesmie byť staršie ako 1 mesiac pred začiatkom tábora
(dátum na potvrdení nie skôr ako 3.6.2019).

3/ Kópiu preukazu poistenca

4/ Informovaný súhlas rodiča  - podpíše rodič (na stiahnutie doplníme približne mesiac pred táborom) 

 

Na stiahnutie: 

Prihláška do tábora
Prehlásenie o bezinfekčnosti
 Informovaný súhlas rodič
 Zoznam vecí na tábor
Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Kontakt:

Martina Šafaříková, tel. č. 0904 004 830, e-mail: jasikova.martina@gmail.com


Podpora detského tábora:

V prípade záujmu sa potešíme Vašej podpore v podobe finančného daru alebo reklamného tovaru vhodného ako ceny pre deti. Príspevky môžete posielať na táborové číslo účtu. Ďakujeme! ;) 

 

Cesta:

Príchod zo smeru Banská Bystrica a Brezno: zo smeru BB v Podbrezovej odbočte doľava, zo smeru BR v Podbrezovej odbočte doprava smerom na Mýto pod Ďumbierom (aj z Čertovice pokračujte na Mýto pod Ďumbierom), odtiaľ cca 5 km do Bystrej. V Bystrej na kruhovom objazde odbočte doľava (zo smeru BR doprava), blízko na pravej strane zbadáte hotel.

GPS: N 48°50´57.76´´, E 19°36´20.91´´

 

Prídeš?

 


Späť na program

30.júna - 6. júla 2019