Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)
13. - 25. jún 2021

13. - 25. jún 2021

Dotyk prebudenia - Dr. Richard Moore

Pozývame vás na zhromaždenia s evanjelistom, ktorý mobilizuje cirkev pre poslednú žatvu (13. - 25.6.2021).

Víziou evanjelistu Dr. Richarda Moorea, zakladateľa a prezidenta Voice of Revival Ministries, je priniesť prebudenie a mobilizovať cirkev pre žatvu posledných čias.

Keď mal Richard Moore 21 rokov, vstúpil do služby. Začal kázať nekompromisné posolstvo evanjelia po USA a neskôr až do ďalších 52 národov. Od roku 1990 mal vyše 8 000 prebudeneckých zhromaždení sprevádzané znameniami, divmi a zázrakmi, ktoré pripomínajú prebudenia, ako ich poznáme z minulosti.

 

nedeľa I 13.06. I 17:00 I Liptovský Mikuláš, budova Hypernovy (1. posch.)
pondelok I 14.06. I 18:00 I Ostrava, Dr. Martínka 51
utorok I 15.06. I 18:00 I Ostrava, Dr. Martínka 51
streda I 16.06. I 18:00 I Ostrava, Dr. Martínka 51
štvrtok I 17.06. I 18:00 I Žilina, P. O. Hviezdoslava 42 (vedľa Ryby)
piatok I 18.06. I 18:00 I Žilina, P. O. Hviezdoslava 42 (vedľa Ryby)
sobota I 19.06. I 18:00 I Žilina, P. O. Hviezdoslava 42 (vedľa Ryby)
nedeľa I 20.06. I 10:00 I Banská Bystrica, Lazovná 72
      I 17:00 I Banská Bystrica, Lazovná 72
             
pondelok I 21.06. I 18:00 I Galanta, Z. Kodálya 29 (budova Staveco)
utorok I 22.06. I 18:00 I Trenčín, OC Úspech (Zlatovská 9, 1. posch.)
streda I 23.06. I 17:00 I Spišská Nová Ves, Park na námestí
štvrtok I 24.06. I 18:00 I Bratislava, R1 Centrum (Rožňavská 1)
piatok I 25.06. I 18:00 I Bratislava, R1 Centrum (Rožňavská 1)

Späť na program

13. - 25. jún 2021