Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)
2. - 17. október 2022

2. - 17. október 2022

Dotyk prebudenia - Dr. Richard Moore

Pozývame vás na zhromaždenia s evanjelistom, ktorý mobilizuje cirkev pre poslednú žatvu (2. - 17.10.2022).

Víziou evanjelistu Dr. Richarda Moorea, zakladateľa a prezidenta Voice of Revival Ministries, je priniesť prebudenie a mobilizovať cirkev pre žatvu posledných čias.

Keď mal Richard Moore 21 rokov, vstúpil do služby. Začal kázať nekompromisné posolstvo evanjelia po USA a neskôr až do ďalších 52 národov. Od roku 1990 mal vyše 8 000 prebudeneckých zhromaždení sprevádzané znameniami, divmi a zázrakmi, ktoré pripomínajú prebudenia, ako ich poznáme z minulosti.

 

nedeľa I 02.10. I 10:00 I Banská Bystrica, Lazovná 72
pondelok I 03.10. I 18:00 I Spišská Nová Ves, N centrum (Letná 26, 3.p.) 
utorok I 04.10. I 18:00 I Žilina, P.O.Hviezdoslava 42 (vedľa Ryby)
streda I 05.10. I 18:00 I Žilina, P.O.Hviezdoslava 42 (vedľa Ryby)
štvrtok I 06.10. I 18:00 I Žilina, P.O.Hviezdoslava 42 (vedľa Ryby)
piatok I 07.10. I 18:00 I Ostrava, Dr. Martínka 51 (Savarin)
sobota I 08.10. I 18:00 I Ostrava, Dr. Martínka 51 (Savarin)
nedeľa I  09.10. I 10:00 I Ostrava, Dr. Martínka 51 (Savarin)
             
pondelok I 10.10. I 17:00 I Čadca, Palárikova 1071 (1.p.)
utorok I  11.10. I 18:00 I Trenčín, OC Úspech (Zlatovská 2183, 1.p.)
streda I 12.10. I 18:00 I Martin
štvrtok I 13.10. I 18:00  I Martin
piatok I 14.10. I 18:00 I Martin - Mládež. bohoslužba
sobota I 15.10. I 18:00 I Bratislava, R1 Centrum (Rožňavská 1)
nedeľa I 16.10. I 10:00 I Bratislava, R1 Centrum (Rožňavská 1)
pondelok I 17.10. I 18:00 I Galanta, budova Staveco (Z. Kodálya 29)

Späť na program

2. - 17. október 2022