Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)
23. - 26. november 2023

23. - 26. november 2023

Henry Madava v našich zboroch

Pozývame vás na veľké zhromaždenia s Henrym Madavom (23. - 26.11.2023).

Henry Madava je zakladateľom a senior pastorom cirkvi Victory Christian Churches a tiež zakladateľom hnutia Christ for All Cities. Pôvodom pochádza zo Zimbabwe, no dnes žije spolu s manželkou a troma deťmi na Ukrajine, kde založil mnoho zborov a sám vedie zbor v Kyjeve. Jeho služba však okrem Ukrajiny presahuje aj ďalej, pastor Henry Madava slúžil vo viac ako 46 krajinách. Ako evanjelista pôsobí najmä v oblasti južnej a Juhovýchodnej Ázie, v Európe a Afrike. Jeho služba je kombináciou kázaného Slova viery a darov Ducha Svätého, ktoré prinášajú spasenie, uzdravenie a obnovu ľudských životov. 

 

štvrtok I 23.11. I 17:30 h. I LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, 1.Mája 3903/32 (bývalá Reduta, 1.p.)
piatok I 24.11. I 18:00 h. I BRATISLAVA, R1 Centrum (Rožňavská 1)
sobota I 25.11. I 10:00 h. I BRATISLAVA, R1 Centrum (Rožňavská 1)
  I 25.11. I 16:00 h. I BRATISLAVA, R1 Centrum (Rožňavská 1)
nedeľa I 26.11. I 10:00 h. I BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 72

Späť na program

23. - 26. november 2023