Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)
13. február 2018

13. február 2018

Igor Rintel : Biblia a financie

Pozývame vás sa prednášku Igora Rintela na tému Biblia a financie.

Igor Rintel je predsedom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku a zároveň úspešným podnikateľom. Povie nám, čo hovorí Biblia o financiách a možno sa dozvieme, prečo sú Židia tak úspešní. 

Miesto a čas konania:

Lazovná 72, Banská Bystrica
utorok 13.2.2018, 18:00 hod.


Späť na program

13. február 2018