Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)
23. november 2019

23. november 2019

Seminár pre služobníkov s deťmi

Všetkých služobníkov s deťmi v našich zboroch pozývame na seminár do Banskej Bystrice.

Seminár sa uskutoční v sobotu 23. novembra 2019 od 9:30 v zborovej budove (Lazovná 72). 

Predpokladaný koniec semináru je medzi 14:00 - 15:00. 


Späť na program

23. november 2019