Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)
10. február 2018

10. február 2018

Seminár pre tých, ktorí dvíhajú ruky pastorom

Všetkých služobníkov pozývame v sobotu 10.2.2018 o 9:30 hod. do Žiliny.

Poznámka:

  • Stretnutie je otvorené, môže prísť každý.
  • Účasť služobníkov považujem za samozrejmosť.
  • Upozorňujem, že zo stretnutia nebude prenos ani záznam – je potrebné prísť.

Adresa:

  • P. O. Hviezdoslava 42 (vedľa Ryby), Žilina

 


Späť na program

10. február 2018