Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)
13. január 2018

13. január 2018

Seminár pre služobníkov v Bratislave

Všetkých služobníkov pozývame v sobotu 13.1.2018 o 9:30 hod. do Bratislavy.

Poznámka:

  • Stretnutie je otvorené, môže prísť každý.
  • Účasť služobníkov považujem za samozrejmosť.
  • Upozorňujem, že zo stretnutia nebude prenos ani záznam – je potrebné prísť.

Adresa:

  • Rožňavská 1 (R1 Centrum), Bratislava

Besiedka:

  • Počas seminára bude pre deti od 4 rokov zabezpečená besiedka s dozorom.
  • Rodičia s deťmi mladšími ako 4 roky budú mať k dispozícii priestory malej besiedky s potrebným vybavením. V miestnosti bude vysielaný priamy obrazový prenos. Počas doobedňajších hodín je možné využiť službu stráženia detí.
  • Pre dojčiace mamičky bude vyhradená miestnosť so zvukovým prenosom.

Späť na program

13. január 2018