Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos január 2009


Vyberáme

Rok 2009

Jaroslav Kříž | Téma

Rok 2009

Čítať viac...

Rok evangelisty

Daniel Šobr | Zo sveta

Rok evangelisty

Čítať viac...

Zborené pevnosti

John Osteen | Vyučovanie

Zborené pevnosti

Čítať viac...