Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Zoznam článkov

Filter
Vyhľadávanie
Rok Autor Téma
1 - 9 z 9 článkov
Názov Číslo Autor Téma
Hriech a trest1/2008Endre Flaisz Prevzaté z Új Exodus
Myseľ srdca9/2008Endre Flaisz Prevzaté z Új Exodus
Tvoje oči nech hľadia na pole1/2009Endre Flaisz Vyučovanie
Šamanizmus vo svetle Biblie4/2009Endre Flaisz Vyučovanie
Duša bez ducha1/2015Endre Flaisz Vyučovanie
Najväčšia výzva kresťanstva3/2017Endre Flaisz Vyučovanie
Druhý mozog6/2018Endre Flaisz Veda a viera
Stres9/2018Endre Flaisz Vyučovanie
Prečo ma Boh trestá?2/2019Endre Flaisz Vyučovanie
1 - 9 z 9 článkov