A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

10 dôvodov, prečo hovoriť v jazykoch

logos-11-12-10dovodov.jpg

Mnohí kresťania – vrátane charizmatikov – nerozumejú skutočnému úžitku modlenia sa v jazykoch a nechápu, prečo má tento dar takú vysokú hodnotu. Ponúkame desať dôvodov, ktoré dokazujú, prečo tento úžasný dar potrebujeme.

1. Prejav, ktorý prišiel spolu s darom Ducha Svätého, je hovorenie v jazykoch.

Nebol to vietor, oheň, hluk alebo pocit Božej prítomnosti, ktorý bol vonkajším znakom prijatia daru, ale boli to práve duchovné jazyky – veriaci začali hovoriť v Duchu novým jazykom, ktorému nerozumeli. Boží plán pre tento dar je, aby slúžil ako duchovný jazyk pre Jeho deti (Sk 2,4;11; 1Kor 14,2).

2. Ježiš nám nariadil prijať dar Ducha Svätého.

Keď Ježiš nariadil učeníkom čakať v Jeruzaleme, pokým neprijmú Otcovo zasľúbenie, nepovedal: „Robte to, keď to tak cítite, alebo ak vám to zapadne do vašich doktrín a do učenia vašej denominácie, alebo keď máte čas, alebo keď k tomu inklinujete, alebo ak sa v tom cítite príjemne.“ Nie! Ježiš im nariadil, aby čakali, dokiaľ neprijmú dar Ducha Svätého. Keďže Ježiš kládol taký dôraz na prijatie daru, tak je to dostatočný dôvod, aby každý kresťan hľadal Boha, pokým ten dar neprijme (Sk 1,4; 5,32; Jn 14,16-17; Ef 5,18).

3. Písmo nás nabáda, aby sme boli naplnení Duchom a modlili sa v nových jazykoch v našej novej duchovnej reči.

Naša duchovná reč nám umožní žiť v Duchu, kráčať v Duchu, byť vedený Duchom, mať ovocie Ducha, prejavovať dary Ducha a rásť od slávy do slávy, pokým nebudeme premenení na Jeho obraz (Gal 5,22-25; Rim 8,14; 1Kor 12,7-11; 14,15; Ef 5,18; Sk 19,2; 2Kor 3,18)

4. Duchovná reč – jazyky je najväčší dar, aký Duch Svätý môže veriacemu dať.

Ježiš je najväčší dar, aký mohol Boh darovať na vykúpenie sveta. Duch Svätý je najväčší dar, ktorý Ježiš mohol dať svojej cirkvi. Zo všetkých zdrojov neba a vesmíru nie je pre Ducha Svätého nič hodnotnejšie, užitočnejšie alebo dôležitejšie ako to, aby dal každému Božiemu dieťaťu vlastný duchovný jazyk (1Kor 12,31; 14,4).

5. Náš duchovný jazyk nám umožňuje mať duchovnú komunikáciu s Bohom.

Ľudia sú duchovné bytosti, hoci sú v tele z mäsa a kostí. Kým hriech ducha človeka zabíja, Ježiš ducha oživuje tým, že do nás vložil večný život. Duch Svätý nám dáva duchovné jazyky, takže môžeme komunikovať priamo s Bohom (Jn 4,24; 1Kor 15,45; 1Moj 2,7; Rim 5,12; Jn 3,3-5;16).

6. Modlenie sa v jazykoch buduje a zväčšuje našu vieru.

Viera je výmenný prostriedok za všetky duchovné veci tak, ako sú peniaze prostriedok na výmenu za všetky pozemské veci. Najlepší spôsob, ako zväčšiť našu vieru, je modliť sa v našej duchovnej reči v jazykoch (Rim 12,6; Jud 1,20; Mk 9,23; Mt 9,29).

7. Modlenie sa v jazykoch aktivuje ovocie Ducha.

Je dôležité a prínosné, aby sme atribúty duchovného života aktivovali a rástli sme v nich. Modlenie v jazykoch nám pomáha napĺňať Boží plán pre nás a to, aby sme boli formovaní na Boží obraz (Gal 5,22-23; 2Kor 3,18; 1Kor 13,1-13; Rim 8,29).

8. Modlenie sa v duchovnej reči je hlavný spôsob, ako naplniť biblickú radu „neustále sa modlite“.

Kresťania sa môžu modliť v jazykoch v každom čase. Ak sme na mieste, kde nie je vhodné, aby sme hovorili nahlas, môžeme sa modliť v duchu bez vydávania hlasových prejavov (Ef 6,18; 1Tes 5,7; Mt 26,41; Lk 18,1;21,36; 1Kor 14,15).

9. Duch Svätý riadi našu modlitbu v jazykoch, aby sme sa modlili podľa Božej vôle.

Pravdepodobne jediný čas, kedy si môžeme byť istí, že sa modlíme 100% v súlade s Božou vôľou, je, keď sa modlíme v jazykoch. Boh vždy odpovedá na žiadosti, ktoré sú v súlade s Jeho vôľou (Rim 8,27; Jn 5,14-15).

10. Modlenie sa v jazykoch upokojuje myseľ.

Neurológ Dr. Andrew Newberg porovnával CT obrazy mozgu kresťanov modliacich sa v jazykoch s CT obrazmi mozgov budhistických mníchov a modliacich sa katolíckych mníšok. Štúdia ukázala, že predné mozgové laloky – kontrolné centrum mozgu – svoju činnosť znížilo presne v čase, keď sa kresťan modlil v jazykoch. To svedčí, že modlitba v jazykoch nie je záležitosťou nášho prirodzeného mozgu, ale prebieha v duchu (1Kor 14,2;14).

Preklad: Zuzana HladkáSúvisiace články

Prečo prenasledovanie|Logos 9 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Prečo jazyky?|Logos 6 / 2010 | E. Hagin Kenneth |Vyučovanie
Prečo Kristus|Logos 10 / 2017 | Jaroslav Kříž |Téma
Mami, prečo?|Logos 2 / 2007 | Veronika Kováčová |Veda a viera
Nadprirodzená modlitba v jazykoch|Logos 12 / 2010 | Tibor Ruff |Vyučovanie