Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Ako je to so Svätým Duchom

logos-12-2018-sd-1.jpg

Už ako pohanovi, keď som rozmýšľal o tom, či je Boh, mi bolo jasné, že ak je, musí byť nadprirodzený, a teda sa vie nadprirodzene prejavovať. O suchú mravouku a vierouku som skutočne nestál, ale rozmýšľal som, že ak Boh je a dokáže sa nadprirodzene prejaviť v mojom živote, musí to byť úžasné. Od samého začiatku som mal jednoduchý postoj, že od Pána chcem prijať všetko, čo pre mňa má. Keď som sa obrátil, bol som prekvapený, že kresťania väčšinou rozmýšľajú inak. V cirkvi je veľa zlých vyučovaní a predsudkov voči nadprirodzenu, duchovným darom a voči osobe Svätého Ducha. S názormi a postojmi, ktoré zabraňujú prežívať väčšiu plnosť Svätého Ducha, sa v rôznych obmenách stretávame stále, a to až v takej miere, že si musíme položiť otázku, ako by cirkev vyzerala, keby tieto hradby neboli nastavané. Možno ste sa už stretli s nasledovnými argumentmi:

 1. Divy a zázraky robil iba Ježiš, aby ukázal, že je Boží Syn.
  Zle, lebo zázraky robili aj apoštoli.
 2. Duchovné dary pôsobili iba skrze Pánových apoštolov.
  Divy robil aj Filip, ktorý nepatril k Pánovým apoštolom, a jeho dcéry boli prorokyne.
 3. Duchovné dary sa prejavovali iba do vzniku kánonu Nového zákona a teraz máme Bibliu, preto ich netreba.
  Nedáva to logiku, lebo Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky.
 4. Plnosť Svätého Ducha prijímame pri znovuzrodení a netreba žiadnu druhú skúsenosť.
  Keď učeníci čakali na zoslanie Svätého Ducha, boli evidentne znovuzrodení.
 5. Zoslanie Svätého Ducha sa udialo iba raz, na Letnice, a odvtedy je Svätý Duch na zemi. 
  To, čo sa udialo na Letnice, zažili aj v Samárii (8. kap. Skutkov), aj v Cézarei (10. kap. Skutkov),
  aj v Efeze (19. kap. Skutkov).
 6. Krst Svätým Duchom prijímame pri vodnom krste.
  Niekedy áno, ale nemusí to tak byť, lebo v Samárii prijali Svätého Ducha po krste a v Cézarei, naopak, pred krstom.
 7. Krst Svätým Duchom nemusia sprevádzať žiadne znamenia.
  Keby sa nedialo nič a Peter by nepočul pohanov hovoriť v jazykoch a prorokovať, nepokrstil by ich. Peter videl, že v Kornéliovom dome zažili to isté, čo aj on na Letnice – jazyky ho presvedčili.
 8. Ak kresťania hovoria v jazykoch, musí to byť jazyk, ktorému ľudia rozumejú.
  Môže, ale nemusí. Pavol hovorí, že keď sa modlíme v jazyku, myseľ je bez úžitku, tzn. myseľ nerozumie (1Kor 14).
 9. Sú aj iné dôkazy krstu Svätým Duchom ako, napríklad, láska alebo prorokovanie.
  Lásku a prorokovanie je možné vidieť a vyhodnotiť s dlhým časovým odstupom, preto nemôžu byť znamením krstu v Duchu Svätom.
 10. Pozor na jazyky, lebo sa môžeme rúhať Bohu.
  Áno, to je možné iba tak na okultistickej seanse, a nie na mieste, kde je vyvyšované meno Pána Ježiša Krista a modlitby prebiehajú v Jeho mene. Ide o absurdnú obavu náboženských ľudí.
 11. Nevenujme sa toľko Svätému Duchu, aby Ježiš nebol zatienený.
  Ďalší z radu nezmyselných argumentov, lebo je to práve Ježiš, kto krstí Svätým Duchom.
 12. V Biblii nikde nie je napísané, že ľudia padajú.
  Keď Ježiša prišli zatknúť a On povedal: „Ja som,“ prítomní ustúpili nazad a padli. (Jn 18,6)
 13. Svätý smiech, extatická radosť alebo trasenie, či iné prejavy, ktoré pripomínajú opitosť, nemôžu byť od Boha.
  Môžu, veď už na Letnice povedali na učeníkov, že sú opití. Nepovedali by to iba preto, že počuli veľké veci Božie v ich rodnej reči. To ich mohlo udiviť, ale neviedlo by to k obvineniu z opitosti.
  Preto učeníci museli byť v stave, ktorý silno pripomínal opitosť vínom.
 14. Svätého Ducha nemáme oslavovať ani sa k Nemu modliť.
  Biblia hovorí, že máme mať koinóniu tzn. úzke spoločenstvo so Svätým Duchom. Spoločenstvo s osobou nie je možné mať bez rozprávania. Ak je Svätý Duch Boh, potom sa k Nemu môžeme bez problémov prihovárať, ak niekto tvrdí, že nie, degraduje Ho na neosobnú silu.
 15. O Ducha Svätého nemáme prosiť.
  „Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o koľko skôr dá Otec z neba Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia!“ (Lk 11,13) Ak nechceš viac Svätého Ducha, nepros. Ja chcem.

Myslím, že by sme mohli zažívať väčšiu plnosť Božiu, keby sme sa nestretávali s týmito argumentmi. Rád som vystúpil na obranu úžasnej osoby Svätého Ducha. Odporúčam každému knihy Bennyho Hinna Dobré ráno, Duchu Svätý a Claudia Freidzona Duchu Svatý, hladovím po tobě.Súvisiace články

Napĺňajte sa Svätým Duchom|Logos 6 / 2007 | Jaroslav Kříž |Téma
Si taký, ako rozmýšľaš|Logos 11 / 2017 | Daniel Šobr |Vyučovanie
Ako sa (ne)modliť|Logos 10 / 2010 | Németh Sándor |Vyučovanie
Čo je fašizmus?|Logos 1 / 2022 | Martin Vincurský|Zamyslenie
Prázdniny, ako sa patrí|Logos 9 / 2019 | Martina Šafaříková|Zo života cirkvi