Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos december 2018


Vyberáme

Dr. Rodney Howard-Browne na Slovensku

Katarína Nováková | Zo života cirkvi

Dr. Rodney Howard-Browne na Slovensku

November bol pre Kresťanské spoločenstvá Milosť výnimočný. Navštívil nás medzinárodne známy služobník Dr. Rodney Howard-Browne. Zhromaždenie s Rodneym sa konalo v piatok večer 9. novembra v športovej hale Elán v Bratislave. Čítať viac...

Skutky apoštolov 27. a 28. kapitola

Daniel Šobr | Preklad Biblie

Skutky apoštolov 27. a 28. kapitola

Skutky apoštolov 27. a 28. kapitola Čítať viac...