Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Buď veľký pred Bohom

Kresťanská Konferencia, júl 2014, Banská Bystrica

logos-08-konferencia-1.jpg

Tak v tomto duchu sa niesla júlová konferencia Kresťanských spoločenstiev Slovenska a Čiech. Športová hala na Štiavničkách v Banskej Bystrici sa počas tretieho júlového víkendu premenila na halu plnú priaznivcov zvučných chvál a kázaného Božieho slova.

V sobotné doobedie senior pastor Jaroslav Kříž otvoril tému „Ako byť veľkým pred Bohom a ľuďmi“. Hovoril o tom, čo to znamená byť veľkým pred Bohom a pred ľuďmi. Povzbudil nás k tomu, aby sme sa neuspokojili s priemerným životom, ale aby v nás bola túžba mať veľký život, túžba byť veľkým človekom, ktorý donáša dobré ovocie. Boh chce, aby sme robili veľké veci, aby sme sa púšťali do takých vecí, na realizáciu ktorých je potrebná nadprirodzená Božia moc. Buďme ako Gedeon, ktorý mal šľachetné srdce, prekonal strach a Boh ho pozdvihol. Veľký človek je milosrdný. A čo je najdôležitejšie: veľkým človekom sa nestaneš bez Svätého Ducha.

Tibor Ruff – úspešný kazateľ Božieho slova maďarského Zboru viery v Budapešti a učiteľ Akadémie sv. Pavla - bol hosťom večerného zhromaždenia. Na úvod zoširoka predostrel význam zmluvy medzi Bohom a človekom. Zameral sa na význam toho, prečo Boh chce, aby vzťah medzi Ním a človekom stál na zmluve a čo všetko obsahujú jednotlivé zmluvy. Prvou bola zmluva s Adamom, potom nasledovala zmluva s Noachom, potom s Abrahámom a následne s Izákom a Jákobom. Potom nasledovala zmluva s celým izraelským národom skrze Mojžiša. Potom zmluva s Dávidom a nakoniec nová zmluva, ktorú Boh uzavrel s ľuďmi skrze Ježiša. Povzbudil nás k čítaniu Biblie, aby sme vedeli, ktorá zmluva sa týka aj nás a čo na základe jednotlivých zmlúv Boh očakáva a na druhej strane, aké zasľúbenia ponúka. Po tomto úvode sa zameral na zmluvu s Dávidom (2 Sam 7). Sú v nej zasľúbenia o tom, že Jeho kráľovstvo bude trvať naveky, že Hospodin bude s potomkami Dávida vo vzťahu otec a syn a že od potomkov Dávida nebude nikdy odňatá milosť. V tejto zmluve s Dávidom sa nachádzame aj my skrze znovuzrodenie, skrze krv Ježiša Krista. Preto aj pre nás platí, že od nás Boh nikdy nevezme svoju milosť. Aj keď človek akokoľvek zlyhá, vždy je tu možnosť obnovy.

V nedeľu senior pastor nadviazal na sobotnú kázeň o veľkosti človeka a na živote Dávida ukázal charakterové vlastnosti veľkého človeka. Dávid mal veľké srdce, jeho život začínal v ústraní, očakával nadprirodzenú podporu, nebál sa, prešiel si ponížením, nepomstil sa svojim nepriateľom a nakoniec sa obnovil po sklamaní. Buďme ako Dávid a nebojme sa byť veľkými ľuďmi.

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Súvisiace články

O Bohu|Logos 10 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Veľký|Logos 8 / 2014 | Jaroslav Kříž |Téma
Neobviňuj Boha|Logos 8 / 2009 | E. Hagin Kenneth |Vyučovanie
Buď Božím nástrojom|Logos 4 / 2016 | Daniel Šobr |Vyučovanie
Božia vôľa|Logos 11 / 2014 | Jaroslav Kříž |Téma