A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Hormonální antikoncepce

Bereš jen pilulky nebo zabíjíš?

logos-07-hormonalni-antikoncepcia.jpg„Ano, vaši krev, krev vašich životů budu vyhledávat. Budu ji vyhledávat od každého zvířete. I od člověka – to jest od jeho bratra – budu vyhledávat krev člověka. Kdo prolévá krev člověka, jiným člověkem bude prolita jeho krev. Vždyť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka.“

(Genesis 9,5-6)

Boží slovo popisuje první hříšný skutek po vyhnání člověka ze zahrady Eden. Bůh napomíná Kaina, aby jednal správně, jinak ve dveřích číhá hřích a on nebude moct obstát. Dále vidíme, jak Kain skutečně neobstál v boji proti tak brutálnímu hříchu, jakým je vražda. Později se lidstvo a celé stvoření natolik zkazilo, že Bůh olitoval, že přivedl na svět člověka, a rozhodl se lidstvo zničit potopou. Zachoval jenom jednoho bezúhonného člověka, spolu s jeho rodinou – Noema. Lidstvo začíná znovu, s čistým štítem, s trochu jinými pravidly. Společně s vyřčením požehnání nad Noemem a jako součást smlouvy mezi ním a Bohem Bůh vyhlásil, že od každého vraha bude vyhledávat život jeho oběti. Zajímavé je, že Bůh se nevyjádřil k žádnému jinému hříšnému skutku, a to i když před potopou lidstvo podle Božího slova úplně zkazilo svou cestu. Proč je tedy vražda tak zásadní? Protože ta oběť – jako každý člověk – je učiněna k obrazu Božímu.

Tak jako tomu bylo za dob Kaina, i dnes (ačkoliv se to na první pohled nezdá) je „snadné“ zabít. Vrah nemusí čelit pohledu své oběti. Technologie umožňují rozhodnout o ukončení života na zmáčknutí jednoho tlačítka, lékařský zákrok potratu je považován za malý zákrok a při polykání postkoitální pilulky dotyčná necítí nic než úlevu.

V tomto článku se nebudeme zabývat tím, jestli antikoncepce jako taková je v souladu s dokonalou Boží vůlí. Víme, že děti jsou požehnáním od Hospodina, ale také víme, že jsou různé situace v životě člověka, kdy je těžké toto tvrzení přijmout vírou. Je však jisté, že antikoncepce, kterou bohabojný člověk může použít, nesmí mít abortivní účinky, čili nesmí způsobovat potrat, tedy smrt již zplozeného dítěte. Cílem tohoto článku je pomoct čtenáři se v dané problematice zorientovat a upozornit na antikoncepční metody, které mohou způsobovat potrat (abort).

Nejprve vysvětlíme, jak funguje ženský ovulační cyklus a jakým způsobem do něj hormonální antikoncepce (HA) zasahuje. V některých bodech problematiku značně zjednodušíme, aby byl zachován účel článku a aby čtenář nebyl zahlcen zbytečným množstvím laikovi nesrozumitelných informací. Dále vysvětlíme cizí pojmy, které se často vyskytují v informačních letácích léků. Na závěr se vyjádříme k účinnosti jednotlivých mechanismů HA. Pro přehled ještě uvedeme několik forem HA.

Ovulační cyklus

I když je z praktických důvodů menstruace označována za začátek cyklu, logicky je to ukončení období, ve kterém se ženské tělo připravovalo na možné těhotenství. Pokud k otěhotnění nedošlo, nastává menstruace a z těla odchází nejen krev, ale spolu s ní i výstelka dělohy (děloha = slovensky „maternica“), která byla předtím připravována, aby se případné embryo mělo kam zahnízdit.

Období po menstruaci – folikulární fáze a ovulace

Prvních několik dní po menstruaci se ženské tělo připravuje na to, aby mohlo opět dojít k otěhotnění. V první řadě musí dozrát ženská pohlavní buňka, vajíčko. Už v tuto dobu rovněž dochází k růstu děložní výstelky (endometria). Tyto a další přípravné procesy jsou spouštěné díky hormonům estrogenům, obzvláště estradiolu. V jeho důsledku rovněž nastává v těle ovulace, tedy uvolnění dozrálého vajíčka do vejcovodu, kde bude mít dobré prostředí pro to, aby mohlo být oplodněno.

Vznik života

Technicky velmi složitý, přesto, co je lidstvo staré, fungující proces vzniku nového života. Podívejme se na něj trochu detailně. Prvním krokem k umožnění otěhotnění je to, že došlo k ovulaci a zralé ženské vajíčko tedy putuje vejcovodem z vaječníku směrem do dělohy. Ze samotného vajíčka však nový život nevznikne. Je zapotřebí, aby vajíčko na své cestě, v horní třetině vejcovodu, bylo oplodněno mužskou pohlavní buňkou – spermií, která může být přítomna ve vejcovodu již před ovulací, nebo se tam může dostat v době ovulace. Pokud se splynutí vajíčka a spermie podaří, vzniká nový člověk. V této fázi se mu odborně říká zygota. V tomto stavu dokáže zygota přežít přibližně jen pět dní. Za tento čas se musí dostat do dělohy a zahnízdit se do děložní výstelky, kterou ženské tělo v průběhu menstruačního cyklu pro tento případ připravuje. Odsud bude nadále čerpat živiny a zůstane tak při životě, dále pod odborným názvem embryo. Pokud se zygota včas nedostane do dělohy, nebo se jí nepodaří zahnízdit, nový člověk umírá de facto na hlad, čili nedostatek živin. V tomto případě jde o velmi brzký potrat, ani žena sama nepozná, že byla těhotná. Menstruace se dostavuje včas a embryo je spolu s endometriem a krví vyplaveno.

Období mezi ovulací a další menstruací – luteální fáze

Ať už k oplodnění dojde, nebo nikoliv, ženské tělo o tom ze začátku neví. Proto následujících 14 dní pracuje tak, aby případné těhotenství podpořilo. Vytváří vhodné podmínky pro případné zahnízdění oplodněného vajíčka a připravuje strukturu děložní výstelky, z které bude případný plod nějakou dobu živen. Tyto procesy jsou spouštěny díky dalším důležitým hormonům gestagenům, konkrétně progesteronu.

Pokud k těhotenství nedošlo, hladina progesteronu v pravý čas klesne a nastává menstruace – dochází k odloučení předtím připravované děložní výstelky, která je vyplavena spolu s krví. Cyklus začíná znovu.

Principy fungování HA

V dnešní době na trhu existují přípravky dvousložkové (obsahují hormony podobné estradiolu a gestagenu) a jednosložkové (čistě gestagenní). Dvousložkové přípravky nesmí používat například kojící matky.

Princip fungování HA si můžeme zjednodušeně představit takto. Tělu jsou dodávány umělé hormony podobné přirozenému estradiolu a gestagenu. Ženské tělo si hlídá hladinu tohoto druhu hormonů, a pokud je dostatečně vysoká, přestává je samo produkovat. Tím se zastaví i procesy, které jsou těmito hormony spouštěny. Například při včasném podání dostatečně vysoké dávky umělého estradiolu si tělo přirozený estradiol přestane vytvářet. Tím pádem vajíčko nemá živnou půdu pro to, aby stihlo dozrát, a k ovulaci tak nedojde. Podobně, v důsledku umělého podání estradiolu a gestagenu, dojde např. k zastavení růstu děložní výstelky.

Co se dá udělat, aby k vzniku nového života nedošlo?

1. Zamezit ovulaci
2. Zamezit spermiím, aby se k zralému vajíčku dostaly

… nic víc.
Všechno ostatní, co můžeme udělat, je vražda:

1. Zabránit oplodněnému vajíčku v cestě do dělohy
2. Zabránit oplodněnému vajíčku zahnízdit se
3. Změnit strukturu děložní výstelky tak, aby neposkytovala zahnízděnému embryu dostatek živin
4. Zabránit udržení těhotenství poté, co došlo k zahnízdění

Jak se orientovat v odborných textech a informačních letácích jednotlivých léků

Principy fungování HA jsme zatím popsali způsobem laikovi srozumitelným. Výše popsané dva korektní mechanismy a čtyři nekorektní se liší tím, jestli jde o účinek, který brání početí (oplodnění), nebo zda jde o účinek, který nastupuje až po početí jako jakási záchranná brzda už rozjetého vlaku vzniku nového života. Tím jsme určili hranice: každý postfertilizační (po oplodnění) účinek HA je abortivní.

Je nad rámec tohoto článku rozebírat konkrétní přípravky, které se dnes na trhu prodávají. Navíc, s každým novým přípravkem by článek zastarával. Aby se však čtenář mohl k potřebným informacím dostat sám a jednoduše, uvádíme zde slovníček cizích pojmů, které jsou často v letácích nebo jiných popisech HA používány.

Inhibice = zabránění. Někdy se mluví o zabránění ovulace (což s abortem nemá nic společného), jindy zase o zabránění nidace, resp. implantace (tehdy se jedná o abortivní účinek).

Implantace, Nidace = zahnízdění. V souvislosti s HA jde vždy o abortivní účinek.

Vajíčko – správně by se mělo používat pouze pro ženskou pohlavní buňku ještě neoplozenou. Často se tak neděje a tento termín je používán i pro oplozené vajíčko. Abortivní účinek je proto třeba posuzovat podle dalšího kontextu.

Zygota, blastocysta, embryo, plod = oplozené vajíčko (v různých fázích jeho vývoje). Bez ohledu na fázi vývoje jde v každém případě o živého člověka. V souvislosti s HA jde vždy o abortivní účinek.

Motilita = propustnost, pohyblivost. V souvislosti s HA se používá ve dvou kontextech, rozebereme následně.

Motilita vejcovodů, resp. motilita řasinkového epitelu ve vejcovodu – nejčastěji jde o informaci, že pilulka „zpomaluje motilitu vejcovodů“. Tím se právě vzniklý člověk dostává do prekérní situace. Musí se co nejdříve dostat do dělohy a zahnízdit, aby odtamtud mohl čerpat potravu, ale ve vejcovodu má ztíženou situaci. V tomto případě jsou tu dvě rizika: abort nebo mimoděložní těhotenství, které nejen ohrožuje matku, ale rovněž vede vždy k potratu. Jde o abortivní účinek.

Tubární transport = cesta oplozeného vajíčka vejcovodem do dělohy kvůli zahnízdění. V souvislosti s HA se mluví o zpomalení, případně znemožnění tubárního transportu. Jde o abortivní účinek stejně jako u motility vejcovodů.

Motilita spermií – HA může měnit hustotu děložního hlenu a tím snížit schopnost spermií dostat se k vajíčku. To s abortem nemá nic společného.

Cervix = děložní hrdlo. V souvislosti s HA jde většinou o změnu hlenu děložního hrdla (cervikální hlen) nebo uzavření děložního hrdla tak, aby se stalo méně propustné pro spermie,  což s abortem nemá nic společného.

Endometrium = děložní výstelka. Pokud HA brání nárůstu endometria, nebo mění jeho strukturu, kvalitu, jde vždy o abortivní účinek. Endome­trium je místo, do kterého se nově vzniklý člověk za­hnízdí a to mu pomáhá se udržet při životě.

Jak často dochází k potratu v důsledku používání HA

Antikoncepce na bázi estrogenu a progesteronu má nutně v záloze oba účinky, jak antikoncepční, tak abortivní. Obecně platí, že čím vyšší je dávka estrogenu, tím bude funkčnější právě zablokování ovulace. V minulosti byla podávaná dávka estrogenu cca 150 µg. Dnes je běžná dávka kvůli významným nežádoucím účinkům snížena desetinásobně. Studie prokazující procento případů, kdy opravdu dojde k abortu, doposud nebyly zveřejněny. Podle organizace Hnutí pro život se však v odborné literatuře hovoří až o 40 % případů (u čistě gestagenních přípravků).

At už jde o realistický odhad, nebo jenom spekulaci, faktem zůstává, že u HA se uvádí její účinnost takto: z 1000 žen, které berou antikoncepci důsledně a správně, za jeden rok otěhotní 2 – 4. Pokud je plodné, sexuálně činné období ženy 30 let, znamená to, že z těchto 1000 žen, které by braly HA dlouhodobě, celkově za život otěhotní 60 – 120 žen, to je 6 – 12 procent. U těchto žen určitě nedošlo k zablokování ovulace a určitě nastoupil abortivní mechanismus, který rovněž selhal. Jinými slovy se tyto ženy neúspěšně pokusily o vraždu. O kolik by se zvedlo procento žen, kterým se vražda podařila, je otázkou otevřenou, dokud relevantní studie nebudou zveřejněny.

Navíc se zvýšeným počtem uživatelek antikoncepce byl zjištěn nárůst počtu žen, jejichž krevní rozbor indikuje předchozí těhotenství (pozitivní protilátky proti erytrocytům), a přitom dle nich nebyly dříve těhotné.

Několik variant hormonální antikoncepce

Když se řekne hormonální antikoncepce, většina lidí si představí klasické „pilulky“. V dnešní době však existují i další možnosti, jakými je antikoncepce podávána. Jde zejména o náplasti, které jsou oblíbené pro větší pohodlnost při užívání. Na první pohled můžou vypadat jako mnohem „neškodnější“, nicméně je to chemická látka se stejnými účinky jako pilulka.

Dalším mechanismem podání HA je nitroděložní tělísko. Existují tělíska, která v sobě obsahují chemické látky - hormony - a jejich účinek je opět stejný jako u pilulek. Jsou však i tělíska bez chemie, ty brání těhotenství čistě mechanicky. Děloha toto tělísko chápe jako cizí těleso a patřičně se proti němu brání. Součástí této obrany je jako vedlejší efekt i obrana proti zahnízdění oplodněného vajíčka, tedy potrat. Nitroděložní tělíska vždy můžou působit abortivně.

Existuje i mnoho druhů pilulek. Rozebírat je detailně je nad rámec tohoto článku. V krátkosti však zmíníme alespoň postkoitální pilulky, známé jako pilulka poslední záchrany, které se užijí jednorázově po nechráněném styku. I když křesťanský životní styl většinou nevede k potřebě požití takové pilulky, je nutno zdůraznit, že tento typ antikoncepce nikdy nemůže (ani v budoucnu při objevení nových technologií) spoléhat jenom na samotný antikoncepční účinek. Při požití této pilulky už může být po oplodnění a nejde mu už zabránit. Proto tato pilulka (alespoň pokud má být dostatečně účinná) musí nutně používat i mechanismus zabránění udržení těhotenství.

Závěr

Žijeme v době, kdy probíhá útok na základní morální židokřesťanské hodnoty. Společně s posouváním všech Bohem určených hranic se posouvá i hranice vraždy. Dokonce i někteří odborníci dnes z nějakého důvodu popírají abortivní účinky HA. Např. přední český sexuolog MUDr. Radim Uzel, CSc. píše: „Vynořily se také četné zprávy o tak zvaném „potratovém účinku“ hormonální antikoncepce, což je možno považovat za zcela jednoznačnou desinformaci. Účinkem dvousložkové steroidní antikoncepce je totiž blokáda ovulace, z vaječníku se neuvolňuje vajíčko, takže o žádném potratu není možno uvažovat.“ (Fórum výchovy ke zdraví, příručka pro učitele, 2004). V informačním letáku mnoha dnes prodávaných přípravků se však můžeme dočíst: „Zároveň dochází ke změnám děložní sliznice, které znemožňují uhnízdění vajíčka.“ Co jiného je v tom případě znemožnění uhnízdění vajíčka než potratový účinek, když i děti se v přírodopise v sedmé třídě učí, že uhnízdit se může jen oplodněné vajíčko? Zatím jsou však v sexuální výchově ideologicky přesvědčované o tom, že potratový účinek HA je „pouze desinformace“. V učebnicích medicíny se přitom studenti dočtou: „sekundární účinky HA lze rozdělit na… Všechny popsané tři druhy sekundárních účinků jsou postfertilizační, tj. abortivní – dochází při nich k odumření již oplodněného vajíčka.“ (www.wikiskripta.eu).

Chci vás tedy povzbudit k odvaze. Možná se problematika pro někoho zdá příliš komplikovaná, avšak my máme Ducha Svatého, který nás uvede do každé pravdy. Nenechte se svést, oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli vzepřít ďáblovým nástrahám, abyste v den zlý všechno vykonali a zůstali stát.

Věřím, že většina lékařů na požádání podá úplnou a nezkreslenou informaci. Proto se na svého lékaře neváhejte s důvěrou obrátit. Konec konců, na informace máte právo. Jen pamatujte, že konečnou autoritou je Bůh, který bude soudit celý svět.

Editor: MUDr. Ludmila Lázničková

Zdroje:
sestra.org
www.prolife.cz (Hnutí pro život)
www.wikiskripta.eu
www.wikipedia.org
www.cenap.cz