Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Ian McCormack

znovu v Čechách a na Slovensku 

Ostrava

Dne 30.6.2011 jsme v Ostravě měli vzácného hosta Iana McCormacka. Když jsme se před měsícem od našeho pastora Petra Kuby dozvěděli, že v Ostravě uspořádáme evangelizační shromáždění s Ianem McCormackem, byli jsme velmi potěšeni a hned jsme se dali do práce. Nejprve bylo potřeba objednat sál. Našli jsme místo, které je pro lidi v Ostravě dobře známé, i když cena byla příliš vysoká, nepolevili jsme se svých nároků a nakonec se nám podařilo tuto místnost získat za méně než čtvrtinu komerční ceny. Poté jsme nechali vylepit plakáty a na několika pouličních evangelizacích s Mariánem Červeníkem jsme rozdali stovky pozvánek. Také jsme povzbudili věřící, aby přivedli své přátele a známé.

A pak přišel dlouho očekávaný den. Bylo 18:00 hodin a sál byl cele zaplněn. Ani celodenní déšť nezabránil lidem, aby přišli a slyšeli svědectví muže, který se setkal s Bohem a jehož život byl tímto setkáním zcela proměněn.

Shromáždění jsme začali chválou a uctíváním našeho požehnaného Boha, kterému patří veškerá úcta a sláva. V této bohulibé činnosti nás vedla chválící skupina z Prostějova.

A pak přišel na scénu náš host Ian McCormack se svou překladatelkou Pavlínou Prašilovou. Jeho poselství bylo jako vždy velmi působivé a ukazovalo na to, jak je náš Bůh velmi dobrý, milostivý a sklání se k člověku, aby jej zachránil a přivedl do své přítomnosti. Na konci jsme se spolu všichni modlili modlitbu přijetí Ježíše jako osobního Pána a Spasitele. Poté lidé přicházeli, aby se modlili osobně s Ianem McCormackem. Lidé z tohoto shromáždění odcházeli dojatí Boží přítomností a povzbuzeni následovat našeho Pána.

Akce se vydařila a věřím, že se to projeví i růstem misijní skupiny v Ostravě. Nakonec bych chtěl poděkovat všem služebníkům z Prostějova, Žiliny, i Ostravy, kteří nám s celou akcí pomohli a povzbudit vás všechny (čitatelé Logosu), že naše práce v Pánovi není zbytečná.

Petr Lakomý

 

Žiar nad Hronom

Po dlhšom čase opäť navštívil Ian McCormack Žiar nad Hronom. V Divadelnej sále Kultúrneho centra si prišlo jeho svedectvo vypočuť niekoľko desiatok hostí a mnoho kresťanov nielen zo Žiaru. Úvod začal pre dopravné zápchy trochu s meškaním, ale nič to neuškodilo večeru. Práve naopak. Bol to jeden z najlepších večerov s Ianom, aký sme s ním zažili. Takmer hodinu a pol hovoril svoje svedectvo, ktoré už dôverne poznáme, napriek tomu sa zdalo, akoby ho hovoril prvý raz. Atmosféra sa dala krájať od Božej prítomnosti. Na záver, aj keď nie sme na to zvyknutí, viacero ľudí plakalo. Ani výzva nebola štandardná. Ian sám kľačal a pozval dopredu si kľaknúť tých, čo sa po prvýkrát chceli odovzdať Bohu alebo sa k Nemu navrátiť. Skutočne to bol jeden vynikajúci večer.

Rastislav Bravčok

 

Liptovský Mikuláš

Už dlhší čas sme mali túžbu, aby aj naše mesto - Liptovský Mikuláš, navštívil Ian McCormack a mohol tu kázať evanjelium. Počas niekoľkých rokov sme pri pouličných evanjelizáciách rozdávali okrem iných materiálov aj DVD s jeho svedectvom. Dokonca na jednej strednej škole pozerali žiaci toto DVD v rámci vyučovania. Takže týmto spôsobom sa príbeh „novozélandského potápača“ stal v našom regióne relatívne známym.

Naša túžba sa naplnila, keď sme 30. júna v Dome kultúry privítali tohto slávneho evanjelistu. Dali sme si záležať na dobrej propagácii. Počas akcie sa Dom kultúry naplnil skoro do posledného miesta. Prišlo takmer 500  ľudí, čo znamená, že okrem bratov a sestier prišlo asi 350 nových ľudí. Napínavé rozprávanie Iana McCormacka malo na publikum priam „elektrizujúci“ vplyv. Na konci zhromaždenia bola daná možnosť, aby tí, ktorí chcú, mohli prijať od Boha odpustenie svojich hriechov a večný život. Na túto výzvu zareagovalo veľa nových ľudí, ktorí si pred očami všetkých zúčastnených pokľakli pred Pánom na pódium a v modlitbe spasenia odovzdali svoje životy Bohu. Ian sa potom osobne za každého z nich pomodlil a kladením rúk ich požehnal na začiatku nového života s Bohom. Potom sa modlil za uzdravenia chorých a naplnenie rôznych potrieb ľudí, ktorí požiadali o modlitbu.

Cirkev bola povzbudená do kázania evanjelia a vydávania svedectva o Pánovi, lebo pri rozprávaní Ianovho príbehu o jeho smrti, stretnutí so vzkrieseným Kristom a návrate do života sme si mohli nanovo veľmi silne uvedomiť skutočnosť reálnej existencie neba a pekla. Teraz sa modlíme za tých, ktorí odovzdali svoj život Pánovi, aby sa dali pokrstiť, stali sa Jeho učeníkmi a pridali sa k cirkvi.

Celý priebeh zhromaždenia zaznamenala redaktorka TV Markíza, ktorá je spravodajkyňou pre oblasť Liptova a Oravy. Po ukončení zhromaždenia urobila s Ianom McCormackom krátky rozhovor, ktorý by mal byť už v najbližšej dobe odvysielaný v tejto televízii, ktorá patrí medzi najsledovanejšie média na Slovensku.

Mário OvčarSúvisiace články

Ian McCormack opäť na Slovensku|Logos 12 / 2009 | Alena Filipková |Reportáž
Ian McCORMACK na Slovensku|Logos 8 / 2008 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Navštívil nás Ian McCormack|Logos 10 / 2009 | Redakcia |Zo života cirkvi
Historie Církve víry Milost Prostějov|Logos 6 / 2014 | Redakcia |Zo života cirkvi
Predstavujeme naše zbory - Ostrava|Logos 6 / 2015 | Veronika Bordovská|Predstavujeme