Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Interview s Jacekom Slabym

Prinášame vám interview s poľským pastorom, ktorý navštívil zbor KS Milosť Žilina

Odkiaľ k nám prichádzate?

Z Poľska, z Varšavy. Prinášam pozdravy z našej cirkvi. Je to Kresťanská reformačná cirkev a volá sa Ježiš je Pánom.

Ste jej pastorom?

Áno, patrím do pastorského tímu, náš zbor má troch pastorov. Senior pastor (je z nás najmladší :-))) má apoštolské pomazanie, druhý pastor je zameraný na učenie, spoluprácu a všetky kontakty s Izraelom a ja som zodpovedný za duchovné poradenstvo, službu oslobodzovania, prípravu nových členov cirkvi ku krstu, prípravu do manželstva a vyučovanie vôbec.

 

Môžete nám povedať k akej denominácii alebo k akému prúdu sa hlási Vaša cirkev?

Naša cirkev neprináleží do žiadnej denominácie, je to slobodná cirkev. V Poľsku je hnutie letnično-charizmatické, volá sa Cirkev novoapoštolská, je to návrat k darom apoštolskej služby a naša cirkev prináleží k nej. Veríme piatim apoštolským službám (apoštol, prorok, evanjellista, pastier, učiteľ), tiež darom a prejavom moci Ducha Svätého. Pokladáme za dôležitú nielen teológiu, ale prijali sme Ducha Svätého a to nás odlišuje od tradičných cirkví.

Veríme v rast a rozvoj, preto sa snažíme konať v rôznych oblastiach

Vieme, že Poľsko je silne katolíckou krajinou, približne 98% populácie sa hlási ku katolíckej viere. Nemáte pocit, že sa ľudia vo Vašej krajine ťažšie obracajú k Bohu?

To je pravda, ale je to veľmi rôzne. Vo veľkých mestách je situácia iná ako v menších mestách alebo na dedinách, a tiež to závisí od veku ľudí. Mladí ľudia nie sú tak zviazaní a zaťažení katolicizmom. Predovšetkým sú však znovuzrodení mladí ľudia, študenti, ale aj starší ľudia, je to individuálne. V Poľsku máme mnoho tradičných cirkví, ktoré však nemajú silu a moc pôsobenia Ducha Svätého. Ich členovia úprimne hľadajú Boha, čítajú Božie slovo a vidia, že pôsobenie ich cirkví sa značne odchýlilo od toho správneho - biblického.

Počas bohoslužby ste spomínal, že máte veľkú víziu prebudenia v Európe ...

Áno, pevne veríme v prebudenie, hoci je Európa značne zaťažená historickým pozadím súvisiacim so Židmi, okultizmom, či homosexualitou a myslí si, že prebudenie nie je potrebné. Pozeráme na veľký oheň prebudenia na iných kontinentoch ako sú Ázia, Amerika, či Afrika a veríme, že je čas aj pre Európu, ale musí byť na to pripravená. Cítime, že Boh vo veľkej miere momentálne pripravuje európskych kresťanov na to, čo chce cez nich vykonať... Kresťania musia byť silní, ostrí ...

Povedzte nám niečo o letnično-charizmatickom hnutí v Poľsku, koľko veriacich sa približne hlási k tomuto prúdu a ako je to s registráciou?

Jacek: V Poľsku je registrovaných približne 200 rôznych kresťanských cirkví (katolíci, apoštolská cirkev, evanjelikálne zbory ...) Znovuzrodených je približne 40-50 tisíc ľudí, z toho asi polovica sa hlási k letnično-charizmatickému hnutiu. Naše cirkvi sú registrované, cirkevný zákon v Poľsku požaduje k registrácii 100 osôb. Vo Varšave je 9 letnično-charizmatických zborov, najväčší zbor má asi 650 členov, je to evanjelikálna cirkev. Celkovo je v Poľsku asi 20 letnično-charizmatických zborov.

Môžete nám opísať prácu Vašej cirkvi?

 

Veríme v rast a rozvoj, preto sa snažíme konať v rôznych oblastiach.

  • Predovšetkým prebieha vyučovanie Božieho slova a to na bohoslužbách alebo na Biblickej škole, na ktorú k nám prichádzajú vyučovať kazatelia z Poľska, USA, Veľkej Británie, Škandinávie ... napr. Jonathan David - je apoštolom, založil cirkvi v 40 krajinách sveta, Suzette Hatting – slúžiaca v prímluvnom modlitebnom tíme R. Bonnkeho, Colin Urqhart z Veľkej Británie - apoštol prebudenia v 50-60 rokoch vo Veľkej Británii a iní. Na Biblickú školu prichádzajú nielen členovia našich zborov.
  • Vydávame Kresťanský časopis, ktorý vychádza 4-krát za rok. Volá sa Kresťanský časopis CIEĽ, má 180 strán, venujeme sa tu rôznym témam. Nenájdete v ňom mnoho teologických článkov, zameriavame sa hlavne na prebudenie, otvárame otázky reálneho života kresťana v 21. storočí, ale nájdete v ňom aj články z kresťanského politického sveta. Veľkou témou je Izrael, ale aj veda, či stvorenie... Časopis je voľne dostupný nielen kresťanom, ale celej verejnosti a je naozaj profesionálne spracovaný.
  • Vytvorili sme tiež Nadáciu s názvom Nádej budúcnosti, ktorej členovia komunikujú prostredníctvom internetu s ľuďmi zo sveta a odpovedajú im na ich otázky.
  • Novým projektom je internetové rádio „Cieľ“. Znie z neho poľská, aj anglická hudba, chvály a samozrejme biblické vyučovania, ktoré vedú poľskí aj zahraniční, hlavne anglicky hovoriaci učitelia. Je to samozrejme s prekladom. Prostredníctvom rádia rozoberáme praktické témy – ako má žiť kresťan počas hospodárskej krízy, ako sa vysporiadať s problémami, rozoberáme rôzne témy ... je to také kresťanské talk show. Momentálne vysielame 6 hodín denne, no od septembra to bude 10 hodín.
  • V lete samozrejme evanjelizujeme v uliciach, máme vytvorený evanjelizačný tím, je to približne 1-krát za mesiac. Evanjelizácie sú sprevádzané chválami, svedectvami, či hovorením o Bohu. V zime konáme koncerty.
  • Každý rok tiež organizujeme poznávacie zájazdy do Izraela, ktoré sú plné biblických výkladov, a nie sú určené len pre členov našej cirkvi ...

Podelíte sa s nami o ovocie Vašej služby?

Tak ako vo Vašich cirkvách, tak aj u nás Pán koná nadprirodzene – ľudia sú uzdravovaní z chorôb, sú vyslobodzovaní od démonov ..., je to ako v prvej cirkvi ... Moju sféru služby som už spomenul, no snáď najviac radosti mi dáva práca v súvislosti s prípravou ľudí do manželstva. Som veľmi šťastný, že to môžem robiť, a tiež keď vidím, že Božím pôsobením odchádzajú veriaci z cirkvi oslobodení ... Veríme v nadprirodzené Božie zázraky, že je Božou vôľou, aby sme boli zdraví a požehnaní ...

Odkážete niečo čitateľom Logosu?

Ja tiež čítam Logos, sú tam dobré články. Veľmi Vám želám, aby Logos priniesol zmenu, aby ste ho mohli šíriť verejne a bol dostupný pre každého, kto úprimne hľadá Boha, aby Vám dal Boh vždy Jeho vízie a boli vložené na papier Vášho časopisu a mocne zasiahli čitateľov. Tiež, aby bol hrubší :-)))

 

Foto: Peter ŠughoSúvisiace články

Jacek Slaby v Banskej Bystrici|Logos 12 / 2009 | Redakcia |Rozhovor
Boj proti slabým|Logos 1 / 2015 | Katalin Szekeres|Z histórie
Viera priniesla zmenu|Logos 12 / 2019 | Daniel Šobr |Rozhovor
Božie sýpky sa napĺňajú aj v Poľsku|Logos 7 / 2014 | Jaroslav Prašil |Zo sveta
Praha - Hradec Králové|Logos 12 / 2007 | Rastislav Bravčok |Reportáž