Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Kampaň Dr. Jesus

Boh, ktorý uzdravuje nielen telo, ale aj dušu

logos-08-09-2019-imgp9877-1.jpg

Leto sa nieslo v znamení mnohých evanjelizácií a v napĺňaní Veľkého poslania, ktorým nás poveril Pán Ježiš Kristus: „A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha.“ Preto sme precestovali Slovensko a v niektorých väčších mestách sme usporiadali evanjelizačné kampane.

logos-08-09-2019-evanjelizacia-01.jpg

Navštívili sme viacero miest: Banskú Bystricu, Martin, Zvolen, Trenčín, Brezno a Třinec (CZ). Po Slovensku sme cestovali s tímom Harvest of Grace, so spevákom a kazateľom Andym Wallisom a kapelou Frendi. Tieto kampane niesli názov Dr. Jesus – Boh, ktorý uzdravuje nielen telo, ale aj dušu. Všade sme kázali evanjelium, ktoré je aj dnes Božou mocou na spasenie – záchranu. Stovky ľudí, ba priam možno povedať tisíce počuli radostnú správu evanjelia. Mnohí z nich reagovali na túto zvesť a odovzdali svoj život Pánovi. Počas evanjelizácií sme sa modlili aj za uzdravenie a veríme, že mnohí ľudia zažili Boží dotyk na duchu, na duši i na tele.

logos-08-09-2019-evanjelizacia-02.jpg

Apoštol Pavol hovorí, že naším povolaním je hlásať evanjelium aj do ponebeských oblastí, lebo keď sa káže evanjelium, mestá sa otriasajú pod Božou mocou a tí, ktorí sú v zajatí, sú prepustení. Preto sme presvedčení, že každá evanjelizácia prináša ovocie, ľudia sú dotknutí Božím slovom, obracajú sa a mení sa atmosféra v mestách.

logos-08-09-2019-evanjelizacia-03.jpg

V jeden slnečný deň, keď sme sa ešte pred začiatkom evanjelizácie modlili, prosili sme Pána, aby dal nadprirodzené stretnutia s takými ľuďmi, na ktorých On už pracuje. A stalo sa, že práve v ten deň, takmer na konci kampane, prišiel na námestie mladý muž, ktorý neskôr vydal svedectvo, že mal neodolateľnú túžbu ísť na námestie, kde sme práve kázali. Odovzdal svoj život Pánovi a rozhodol sa pravidelne chodiť do cirkvi.

Sme pevne rozhodnutí naďalej pokračovať v tejto práci, lebo je to ten najvzrušujúcejší život, ktorý môžeme žiť.Súvisiace články

Jesus revolution|Logos 3 / 2013 | Veronika Bordovská|Zo sveta
Zasej svoje tri semená!|Logos 3 / 2016 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Operácia „Boží hnev“|Logos 3 / 2018 | rcs |Izrael
Májová návšteva Petra Gammonsa|Logos 5 / 2017 | Martina Šafaříková|Reportáž
Rodina Taxovcov v našich zboroch|Logos 7 / 2011 | Alena Filipková |Zo života cirkvi