Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Májová návšteva Petra Gammonsa

180517-0003.jpg

Počas tretieho májového týždňa náš hosť navštívil zbory v Poprade, Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši a v Bratislave. Peter vo svojom odkaze menoval sedem základných potrieb človeka a poukázal na to, že Pán má na každú jednu z nich riešenie. Dokazuje to sedem mien, ktorými sa Boh predstavuje. 

Aké sú teda základné potreby človeka? Zaraďujeme k nim: financie, zdravie, úspech, pokoj, smerovanie, odpustenie a spoločenstvo. 

Potrebuješ zmenu vo finančnej oblasti? Boh je Jahve Jire – Pán, náš zaopatriteľ. Postará sa o tvoje potreby. Chceš byť uzdravený? On je Jahve Rafa – Boh, ktorý ťa uzdravuje. Je tvoj lekár. Túžiš po prielome a úspechu? Je tu Jahve Nissi – Hospodin, môj prápor. Pán pripraví tvoju cestu a Jeho načasovanie bude dokonalé. Potrebuješ upokojenie, máš strach či stres? Boh je Jahve Šalom – Pán, môj pokoj. Praje ti všetko požehnanie. Nevieš ako ďalej? Nevieš sa rozhodnúť? On je Jahve Roi – Hospodin, môj pastier. Dôveruj Bohu a povedie ťa v správnu chvíľu na správne miesto. Neboj sa a odovzdaj Mu svoju situáciu. Potrebuješ odpustenie? Boh je Jahve Cidkenu – Boh, moja spravodlivosť. Do neba nemôžeš ísť s hriechom, ale s Ním môžeš byť spravodlivý, ako bol Ježiš. Nie vďaka tebe, ale vďaka Nemu, pretože v Kristovi sme boli ospravedlnení. Cítiš sa osamotene? Už sa tak cítiť nemusíš, pretože Boh je Jahve Šamma – Boh, ktorý je tam. Hospodin je s tebou a ty už nikdy nebudeš sám. 

Pán sa zjavuje v takom poradí, v akom Ho potrebujeme spoznať. Náš Boh je veľký. Je Ten, ktorý naplní každú jednu potrebu, a preto, keď sa budeš modliť, buď smelý a vyznávaj: „Ty si Uzdraviteľ! Som uzdravený, lebo Božie slovo je pravda.“ Spoliehaj sa na Pána, lebo vieš, kým On je. Niekedy len stačí pohnúť Bohom, aby ťa pozdvihol na vyšší level.Súvisiace články

Návšteva Izraela|Logos 12 / 2007 | Martin Mazúch |Reportáž
1. list apoštola Petra|Logos 10 / 2009 | Redakcia |Preklad Biblie
2. list apoštola Petra|Logos 1 / 2010 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Návšteva zo sibírskeho Nižnevartovska|Logos 5 / 2019 | Redakcia |Zo života cirkvi
Návšteva vo väznici v Nitre|Logos 5 / 2017 | Redakcia |Zo života cirkvi