Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Kresťanské spoločenstvo Milosť Liptovský Mikuláš

logos-04-2019-lm01.jpg

História zboru v Liptovskom Mikuláši sa začala písať v 90-tych rokoch minulého storočia – bolo to v čase, keď sme si po páde komunistického režimu začali užívať náboženskú slobodu a na Slovensku začalo „rašiť“ nové charizmatické hnutie. Z neho sa sformovali viaceré zbory a misijné skupiny kresťanských spoločenstiev. Na Liptove niekoľko mladých ľudí prežilo obrátenie medzi evanjelikmi a po určitom čase sa rozhodli radikálne nasledovať Pána Ježiša Krista vo vodnom krste, boli naplnení Duchom Svätým – a ako inak – začali sa modliť za chorých, vyháňať démonov a kázať evanjelium. To, samo­zrejme, vyvolalo odpor v tradičnej cirkvi. Založili zbor a nadviazali vzťahy s ďalšími charizmatickými kresťanmi z iných miest v Čechách a na Slovensku. Zbor postupne rástol, jeho prvým pastorom bol Ivan Zuštiak. Postupne pribudlo do cirkvi aj niekoľko ľudí z Liptovského Hrádku a okolia, a tak začalo fungovať samostatné zhromaždenie aj v tomto meste – od jeho vzniku tu ako pastor slúži Kamil Dzuriak. Božia práca mocnela, začali sa evanjelizácie aj v Ružomberku a na Orave, obrátili sa ďalší ľudia. V roku 2004 sa pastorom v Liptovskom Mikuláši stal Mario Ovčar. V tom čase si čoraz viac pastorov a zborov začalo uvedomovať kľúčovú úlohu a povolanie senior pastora Jaroslava Kříža v Božom diele v Čechách a na Slovensku. Mocným nástrojom pre akceleráciu rastu a budovanie jednoty sa stali spoločné konferencie, semináre pre služobníkov a časopis Logos. Aj zbory na Liptove si uvedomili hodnotu služobného daru i dôležitosť spolupráce na spoločnej vízii – a pridali sa k Milosti. Toto rozhodnutie prinieslo novú energiu a posilnenie cirkvi. Postupne sa aj mikulášsky zbor stal prirodzenou súčasťou siete zborov a viacerí služobníci z Liptova sa aktívne zapojili do spoločných činností – napr. svoje miesto našli najmä pri organizovaní detských, teenagerských a mládežníckych táborov pre zbory na Slovensku.

logos-04-2019-lm02.jpg

Poďme ďalej – na východ: v roku 2012 bol pastor Mario Ovčar vyslaný pracovať na východné Slovensko, začal cestovať každú nedeľu do Košíc a neskôr počas týždňa aj do Michaloviec. Pribúdali ďalší učeníci a služobníci, práca v tomto regióne si vyžadovala čoraz viac času i energie, a tak sa o rok neskôr pastor Mario presťahoval do Košíc s celou svojou rodinou. Na východe je dnes – po siedmich rokoch – približne rovnaký počet ľudí ako v mikulášskom zbore, no zbor v Mikuláši Mario aj naďalej pastoruje za pomoci skvelého tímu presbyterov a ďalších služobníkov a na Liptov pravidelne dochádza a káže na nedeľných bohoslužbách.

logos-04-2019-lm03.jpgVráťme sa však ešte trochu do minulosti – ešte predtým, než sa zbor v Liptovskom Mikuláši pridal k Milosti, začala zbor navštevovať rodina z Popradu a veľmi rýchlo sa stala jeho súčasťou. Kázali evanjelium vo svojom meste, začali získavať ďalších – postupne vznikla misijná skupina a tá sa trpezlivou prácou rozrástla natoľko, že sme na jeseň roku 2017 odštartovali v Poprade pravidelné verejné bohoslužby. Tak vzniklo v Poprade druhé spoločenstvo Milosti, teraz už aj s misijnou prácou v Levoči. Stretnutia prebiehajú každý štvrtok, no bratia a sestry z Popradu naďalej slúžia v mikulášskom zbore a navštevujú nedeľné zhromaždenia aj v LM.

Povzbudení slovom od Rodneyho Howarda-Browna túžime, aby sa v najbližších troch rokoch počet učeníkov na Orave, Liptove, Spiši a východnom Slovensku zdvojnásobil. Chceme otvoriť zhromaždenie v Prešove a začať prácu v Dolnom Kubíne – máme obrovskú túžbu rozširovať sa a zaberať nové územia pre Pána. Nechceme rásť len do počtu, ale aj do plnosti a dospelosti v Kristovi – modlíme sa, aby sme mali milosť v našich zboroch pozdvihnúť a vytrénovať ďalších služobníkov, presbyterov, kazateľov, učiteľov a pastorov, ktorí v pomazaní Ducha Svätého budú šíriť slávu Božieho kráľovstva a budovať telo Kristovo.Súvisiace články

Kresťanské spoločenstvo Milosť Liptovský Hrádok|Logos 7 / 2019 | Kamil Dzuriak|Predstavujeme
NF Milost|Logos 1 / 2018 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
NF Milost|Logos 8 / 2021 | Jaroslava Marcienková |Reportáž
NF Milost|Logos 11 / 2017 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
Kresťanské spoločenstvo Bratislava|Logos 9 / 2009 | Stanka a Ľubo Havierníkovci |Predstavujeme