Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

NF Milost

Bozi majak

Na jar tohto roku sme začali spolupracovať s africkou charitatívnou organizáciou KISIMA TRUST CBO v Keni. Organizáciu založil Vladimír Debnár, Slovák žijúci v Anglicku, spolu so svojím kenským kolegom Nathanom. Ich cieľom je podpora miestnej komunity, ktorá žije v dedine vzdialenej asi 5 hodín cesty autom od hlavného mesta Nairobi. Venujú sa hlavne podpore neúplných rodín v prípadoch, keď matky zostanú samé s deťmi. Ide hlavne o vdovy alebo opustené matky s viacerými deťmi. Rozvíjajú konkrétne projekty, ktoré majú priniesť komunite finančné zabezpečenie základných potrieb, ako sú jedlo, oblečenie a vzdelanie pre deti alebo rekvalifikáciu pre ženy. 

Strecha

NF Milosť finančne podporil aktivity tejto charitatívnej organizácie v sume 1800,- Eur, čím sme prispeli na dostavbu budovy s názvom „Boží maják“. Budova bude slúžiť ako komunitné centrum pre ľudí z okolia. Peniaze boli použité na nákup 30 železných krytov na dokončenie strechy, prípravu betónu, nákup okien a ďalšieho materiálu na stavbu.

okno

Viac aj o iných projektoch sa dozviete na našej novej web stránke www.nfmilost.sk. Za novú web stránku by sme sa chceli poďakovať Bohušovi Šlichtíkovi a jeho firme RUN s.r.o., ktorý ju pre Nadačný fond spolu so svojím tímom vytvoril ako dar. 

Za NF Milost: 

Jaroslava Marcineková

 


Súvisiace články

NF Milost|Logos 1 / 2018 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
NF Milost|Logos 8 / 2021 | Jaroslava Marcienková |Reportáž
Úžasná milosť|Logos 1 / 2022 | Daniel Šobr |Vyučovanie
Extrémní milost|Logos 2 / 2017 | Redakcia |Predstavujeme
KS Milosť - Olomouc|Logos 6 / 2007 | Redakcia |Predstavujeme