Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Letničné prebudenie v Južnej Amerike

Zvyšuje sa počet letničných kresťanov

logos-03-2012-prebudenie1.jpg

Nárast cirkvi v Južnej Amerike

Explózia letničných v Ekvádore! Zvyšuje sa počet letničných kresťanov v Južnej Amerike! Rozkvet protestantských cirkví v Mexiku! Rast evangelikálnych a letničných cirkví znepokojuje katolíkov!

Toto je len niekoľko z aktuálnych ohlasov z kresťanského diania v Južnej Amerike. Či je to Brazília, Kuba, spomínané Mexiko alebo mnohé ďalšie krajiny z tejto oblasti sveta, všetky majú spoločný znak: nárast počtu letničných, charizmatických, biblických kresťanov.

Tento kontinent vyznačujúci sa svojou pestrosťou, životom, ale aj chudobou a ťažkosťami má niekoľkostoročnú kresťanskú tradíciu. Vo väčšine štátov tvoria ľudia hlásiaci sa ku kresťanstvu absolútnu väčšinu všetkých obyvateľov. Donedávna to bolo hlavne katolícke náboženstvo, no v posledných desaťročiach sa ľudia odtrhávajú od tradícií a hľadajú Božiu moc. Vznikajú mnohé prebudenecké cirkvi, povstávajú noví pastori a evanjelisti, ktorí nesú oheň Svätého Ducha do celého sveta. Stručne si predstavíme aktuálnu situáciu vo vybraných štátoch Latinskej Ameriky.

Brazília

Brazília ako najväčší a najľudnatejší štát Južnej Ameriky zažíva veľký rozkvet aj v duchovnej oblasti. Zo všetkých kresťanských médií ku nám doliehajú správy o enormnom raste letničnej cirkvi v tomto štáte, o ekonomickom a sociálnom vzraste a významných medzinárodných kazateľoch. Je známe, že Brazília je jedna z najkatolíckejších krajín, ale v posledných rokoch klesol počet veriacich hlásiacich sa ku katolíckemu náboženstvu o takmer 10%.

Tento štát obsadil druhé miesto vo svete v počte registrovaných misionárov vyslaných do sveta, hneď po Spojených štátoch. Celkovo vo svete sa v roku 2010 vyslalo asi 400 000 misionárov, z čoho 34 000 pochádza z Brazílie. Čo sa týka „radových“ veriacich, podľa štatistiky je každý dvanásty kresťan vo svete z Brazílie.

Okrem týchto pozitívnych správ ale musíme vedieť aj o opozícii zo strany sveta. Jeden z jej prejavov je napríklad nedávna správa o zákaze kresťanských aktivít na štadiónoch. Brazílski futbaloví hráči sú známi verejnými modlitbami pred zápasmi, spoločnými bohoslužbami či kresťanskými nápismi na tričkách. Najviditeľnejší sú Kaká, Maxwell a Lucio. Andrés Sánchez, prezident Brazílskej futbalovej konfederácie sa ale rozhodol zakázať akékoľvek náboženské prejavy na sústredeniach a zápasoch. Podľa jeho slov „nech sa tí, ktorí chcú, modlia vo svojich izbách, nie verejne“. Proti tomuto sa však zodvihla vlna nesúhlasu zo strany verejnosti, aj odborníkov, ktorí túto činnosť považujú skôr za blahodárnu ako za škodlivú.

Dnes je v Latinskej Amerike okolo 20% znovuzrodených kresťanov, hlásiacich sa k letničnému hnutiu.

Kuba

Letničná cirkev na Kube tiež prechádza významnými momentami. Organizujú sa verejné bohoslužby, evanjelizácie a kázania Božieho slova, na ktorých sa zúčastňuje niekoľko tisíc ľudí.

Koncom januára prebehla v hlavnom meste Havane jedna takáto evanjelizácia, kde sa stretlo dvetisíc ľudí, ktorí kázali Božie slovo, rozprávali sa s ľuďmi a svedčili im o Ježišovi. Prilákalo to pozornosť veľkého davu ľudí, mnohí boli dotknutí Božou mocou, robili pokánie a pridali sa k cirkvi. Organizovanie podobných akcií s veľkou účasťou je tu bežné – v minulom roku sa tiež uskutočnili na rôznych miestach po celej krajine. Kubánski kresťania to vidia ako odpoveď na modlitby a pôsty, na ktorých zotrvávali niekoľko rokov s cieľom prebudenia v tejto krajine.

Celkový počet obyvateľov Kuby je okolo jedenásť miliónov, z čoho jeden milión sú kresťania. Všetci dúfajú a veria, že vláda bude aj naďalej otvorená voči kázaniu evanjelia a počet spasených bude rásť.

Mexiko

Mladí ľudia v Mexiku predstavujú jednu zo zložiek spoločnosti, ktorá najviac mení náboženstvo v štáte. Opúšťajú katolícku cirkev, do ktorej patria ich rodičia a presúvajú sa do letničných prebudeneckých cirkví. Celkovo viac ako 50% zo služobníkov v týchto zboroch sú mladí pod 33 rokov.

Tradičná cirkev tu nestráca len radových členov, ale klesá aj počet tých, ktorí sú zapojení do služby. Podľa nedávneho sčítania je približne 21 tisíc registrovaných katolíckych kňazov, zatiaľ čo pastorov rôznych evanjelikálnych a letničných cirkví je až 40 tisíc.

V roku 2007 vyšiel zo strany katolíkov dokument, v ktorom priznávajú, že letničné hnutie nie je sekularizmus ani sekta, ktorá im kradne ovečky, ako to dovtedy prezentovali, ale príčina ich úbytku je v samotnej katolíckej cirkvi. Podľa názoru niektorých predstaviteľov z vlastných radov, im chýbajú presvedčivé argumenty a kreativita potrebná na udržanie si nasledovníkov.

Celkovo počet kresťanov rastie aj napriek diskriminácii a prenasledovaniu vo viacerých regiónoch. Okrem početných prepustení z práce kvôli vierovyznaniu, dochádza aj k pouličným násilnostiam, no ľudia naďalej prichádzajú do cirkví a verejne vyznávajú svoju vieru.

Kolumbia

Veľký nárast veriacich vidíme aj v Kolumbii, kde sa od sedemdesiatych rokov zvýšil počet z deväťdesiat tisíc, čo bolo menej ako pol percenta vtedajšieho obyvateľstva, na viac ako dva milióny, čo je päť percent súčasného celkového počtu obyvateľov. Najväčšia cirkev sa volá Avivamiento, v preklade Prebudenie, a jej názvu prilieha aj stav tejto cirkvi: od začiatku deväťdesiatych rokov vyrástla zo sto členov na 150 000. Je bežné, že veriaci čakajú v dlhých radoch pred budovou cirkvi, aby sa dostali na jedno z dvoch zhromaždení, ktoré sa konajú v nedeľu. Ľudia radi chodia do tejto cirkvi kvôli múdremu a jasnému kázaniu Božieho slova a kvôli radostnej a veselej atmosfére, ktorú tam zažívajú. Tiež sa tam prejavuje Božia moc a dejú sa uzdravenia a zázraky podobné ako tie, o ktorých počujeme po celom svete: uzdravenia z rakoviny, zmiznutia nádorov, vyliečenie z AIDS a podobne.

Momentálne sa plánuje rozšírenie zhromažďovacej sály o ďalších 10 000 miest, keďže neustále prichádzajú noví ľudia. Letničné cirkvi v Kolumbii nie sú zanedbateľné ani v oblasti politiky. Od roku 1991, kedy bola ustanovená náboženská sloboda, sa veriaci hojne zapájajú do politického života. Vytvárajú vplyvné organizácie, zúčastňujú sa politických hnutí a viditeľne ovplyvňujú aj výsledky volieb. Nie je nezvyčajné, že kresťania kandidujú na rôzne vládne posty a sú silno podporovaní svojimi cirkvami.

Medzi klasických velikánov juhoamerického prebudenia patria Carlos Annacondia alebo Sergio Scataglini.

Guatemala

Tento štát prešiel tridsaťšesťročnou občianskou vojnou, ktorá skončila až v roku 1996. Bol to jeden z najhorších vojenských konfliktov Strednej Ameriky a spôsobil zaostalosť krajiny v mnohých oblastiach. Zväčšil sa však aj hlad po Bohu a počet znovuzrodených kresťanov tu rapídne narástol.

Rast letničného hnutia začal už počas osemdesiatych rokov, pokračoval po skončení vojny a stále pokračuje. Momentálne je Guatemala jedným z najevanjelizovanejších krajín sveta. Počet letničných dosahuje 35% z celkového obyvateľstva a očakáva sa, že do roku 2020 presiahne polovicu (!). Veľké cirkvi využívajú televíziu a rozhlas na šírenie evanjelia, robia sa tiež verejné zhromaždenia a kampane. Medzi najväčšie cirkvi tu patria aj Assemblies of God, známe po celom svete.

Nikaragua

Assemblies of God má hojné zastúpenie aj v Nikarague, kde v apríli tohoto roku chystá veľkú oslavu „100-ročnej histórie a triumfov“. Okrem ďalších rečníkov je ako hlavný hosť pozvaný evanjelista a pastor Claudio Freidzon, ktorý je považovaný za „Bennyho Hinna Južnej Ameriky“. Je očakávaná asi 60 tisícová účasť, keďže táto cirkev ráta v Nikarague svojich členov na vyše 300 tisíc.

Všeobecne letničná cirkev aj tu prežíva obrovský rozkvet. V tomto štáte, ktorý sa počtom obyvateľov takmer zhoduje so Slovenskom, vlastnia letničné cirkvi viac ako 2 000 cirkevných budov, desiatky škôl, univerzitu, rádiové vysielanie, televízny kanál, nemocnice a ďalšie zariadenia či inštitúcie, čo im dáva ekonomickú aj kultúrnu silu.

Vplyv na ekonomiku a obchod

Nárast počtu kresťanov spôsobil zmeny nielen v duchovnej oblasti, ale aj v ekonomickej. Jedná sa hlavne o Brazíliu, kde rozvoj letničného hnutia viditeľne posilnil obchod v štáte. Medzi veriacimi je mnoho podnikateľov, ktorí vlastnia firmy a sú významnými ekonomickými činiteľmi. Veľa z nich verejne vyznáva, že odkedy začali dávať desiatky a dary do cirkvi, ich finančná situácia sa radikálne zmenila a teraz prosperujú. Potvrdzuje to aj fakt, že v minulosti boli veriaci prevažne z najnižších spoločenských a sociálnych vrstiev, kým dnes sú to početné skupiny patriace do stredných a sociálne silných vrstiev.

V Brazílii sa predá každoročne kresťanský tovar za približne 7 miliárd dolárov, z čoho väčšina, prekvapivo, pozostáva z produktov evanjelikálnych a letničných cirkví, nie cirkvi katolíckej. Najväčší dopyt je po knihách, ktorých predaj tu od minulého roku vzrástol dokonca o viac ako 30%. Zaujímavosťou je, že viac ako polovica všetkých kníh sú Biblie v rôznych prevedeniach, veľkostiach a cenách. Predaj hudobných médií mierne klesol, ale aj tak niektorí kresťanskí umelci produkujú a predávajú milióny kópií svojich albumov.

Nová generácia evanjelistov

logos-03-2012-annacondia-scataglini.jpgJe stále viac mladých veriacich, ktorí vychádzajú do sveta ako evanjelisti a kážu Božie slovo vo svojom štáte aj za hranicami. Jeden z kazateľov, ktorý povzbudzuje mladých do tejto služby, je medzinárodný evanjelista Sammy Tippit. Minulý rok mal evanjelizačnú kampaň v Brazílii, na ktorej sa spolu s ním zúčastnili viacerí mladí kresťania rozhodnutí kázať evanjelium podobným spôsobom. Podľa Sammyho slov sa Brazília nachádza v období, kedy sa objavia na scéne mnohí mladí kazatelia a pastori a táto nová generácia bude zasahovať ľudí novým čerstvým spôsobom.

Ďalší známy kazateľ s podobnou víziou je Luis Pallau, ktorý pred niekoľkými rokmi založil Alianciu novej generácie. Je to projekt, ktorý vyučuje a podporuje mladých kazateľov prevažne z Južnej Ameriky. Momentálne má viac ako 400 členov pod 30 rokov. V roku 2011 sa ich kampaní zúčastnilo okolo 9 miliónov ľudí, s výsledkom takmer pol milióna registrovaných rozhodnutí pre Krista.

Jedným z významných mladých charizmatických evanjelistov z Južnej Ameriky je aj Joe Ferreyra, 28-ročný Argentínčan, ktorý má v tomto období kampane aj na Slovensku. Pôvodne profesionálneho hudobníka Boh povolal pre službu kázania evanjelia. Spočiatku nie s veľkým nadšením toto volanie poslúchol a už štvrtý rok káže doma aj v zahraničí a jeho medzinárodná služba má veľký úspech a výsledky.

Medzi klasických velikánov juhoamerického prebudenia patria už spomínaný Luis Pallau, ďalej Alberto Motessi z Argentíny, ktorý slúži už vyše 40 rokov a je duchovným otcom viacerých známych kresťanských vodcov a kazateľov, Claudio Freidzon a Carlos Annacondia tak isto z Argentíny, Yiye Ávila, Cesar Castellanos, Sergio Scataglini a mnohí ďalší.

Štatistika

V roku 1988 tvorili evanjelikálni a letniční kresťania v Latinskej Amerike 8%, dnes je to okolo 20% znovuzrodených a hlásiacich sa ku letničnému kresťanstvu. Najviac početné sú tieto cirkvi v Brazílii, kde sa do roku 1960 nedostali nad 5%, do roku 1990 sa zvýšili na 9% a dnes prevyšujú 25% z celkového počtu obyvateľstva.

V nasledujúcej štatistike vidíme percentuálny podiel protestantov v niektorých štátoch Latinskej Ameriky. Prieskum ukazuje, že Guatemala bude čoskoro väčšinovo protestantská krajina s terajšími 35%. V Hondurase je to vyše 32%, Nikaragua má takmer 30%, Dominikánska republika 22%, Salvador aj Kostarika vyše 20%. Za nimi nasleduje Chile, Peru a Ekvádor, Argentína, Kolumbia, Venezuela, Paraguaj, Uruguaj. Najnižšie percento má Mexiko, kde je aktuálne okolo 5% protestantov.

Zdroje:

David Stoll, América Latina se vuelve protestante?
www.noticiascristianas.org

www.christianpost.com
www.cbn.comSúvisiace články

Juhokórejské prebudenie|Logos 8 / 2010 | Jozef Janek |Z histórie
Veľké prebudenie|Logos 7 / 2016 | Daniel Šobr |Z histórie
Argentínske prebudenie|Logos 10 / 2007 | Peter Minárik |Zo sveta
Oheň Ducha Svätého v Južnej Amerike|Logos 12 / 2011 | Lucia Žaťková|Zo sveta
Najväčšie prebudenie v histórii|Logos 4 / 2012 | Redakcia |Zo sveta