A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Mesiac v zemi Izrael

2-opt-2.jpegJe pre mňa veľkou poctou otvárať na stránkach Logosu pomyselné okná do Izraela. Čo sa deje v židovskom štáte a je mimo záberu bežných médií, či aké sú možné biblické perspektívy vývoja udalostí v rámci vyvoleného národa a jemu zasľúbenej zeme. A samozrejme, neopomeniem rastúcu komunitu tzv. mesiánskych Židov, ktorí veria v Pána Ježiša, hebrejsky Ješuu, ako Mesiáša.

Kresťanom som sa stal v prvých ročníkoch vysokoškolských štúdií, a to pod krídlami evanjelického spoločenstva vysokoškolákov v Bratislave, známeho ako „Klub 31“. Neskôr, už ako doktorandovi na Prírodovedeckej fakulte (a čitateľovi Biblie), mi v srdci zahorela túžba dostať sa do Izraela, a to v rámci profesie. Tento môj „izraelský sen“ sa mi splnil o pár rokov, kedy som požiadal o ročné štipendium na Univerzite v Tel Avive pre rok 2007. Z milosti Božej som získal i druhé štipendium pre hosťujúceho vedeckého pracovníka na ďalší jeden rok (od júna 2008). Osobne sa považujem za kresťanského priateľa Izraela - biblického sionistu. Písanie (internetové blogovanie) o Izraeli a židovstve je nielen mojím koníčkom, ale aj kresťanskou službou.

Domovským spoločenstvom tu v Tel Avive je mi mesiánsky zbor Adonai Roi (z hebr. Hospodin je môj Pastier - Žalm 23:1). Jeho členmi sú predovšetkým židovskí veriaci v Ješuu - Mesiáša z Tel Avivu a okolia. Kongregácia (tak sa tu hovorí zboru v angličtine - ide o preklad z hebrejského slova kehila) mi niekedy pripomína križovatku národov. Domáci - imigrovaní Židia, ale aj návštevníci pochádzajú z rôznych kútov sveta. Z Indie, Južnej Ameriky, Austrálie, z Južnej Kórey, atď. Dokonca na jedných sabatových bohoslužbách sme mali hostí z indiánskeho kmeňa Navajo. Na bohoslužbách, začínajúcich sa tradičným Sh´ma Jisrael (Počúvaj Izrael, židovské vyznanie viery podľa Dt 6:4) a končiacich sa áronovským požehnaním, oboje v hebrejčine, sme si nedávno pripomenuli Roš Hašana, židovský nový rok 5769, (nielen) jablkami s medom, ako aj po ňom následujúci sviatok Jom Kippur (deň pokánia) so zdôraznením, že odpustenie hriechov je nám darované v Ješuovi.

Posledný mesiac hýbe izraelskou spoločnosťou niekoľko tém. Okrem odstúpenia premiéra Ehuda Olmerta a snahy súčasnej ministerky zahraničia Tzipi Livniovej o vytvorenie novej vlády, sú to aj nasledujúce témy.

Aktivita sionistických investorov

Izraelská vláda chce motivovať obyvateľov sporných oblastí Západného brehu (biblická Júdea a Samária) k dobrovoľnému opusteniu svojich domovov tým, že im poskytne finančné kompenzácie. Pravicoví aktivisti sa rozhodli ponúknuť osadníkom vyššiu cenu ako vláda a odkúpiť od nich pozemky. Chcú predbehnúť vládu a zabrániť tak jej plánom odovzdať pôdu Palestínčanom.

Boží trest?

Dom veliteľa policajných jednotiek Uri Bar-Leva má byť zbúraný z bezpečnostných dôvodov, pretože pod ním mäkne zem. Nie je bez zaujímavosti, že Bar-Lev bol veliteľom polície počas demolovania židovských domov v čase stiahnutia sa z Gazy v roku 2005. Aktivista náboženskej-sionistickej organizácie „Zem Izraela“ Baruch Marzel považuje demolíciu jeho domu za podivuhodný trest za vyhostenie Židov zo zasľúbenej zeme. „Boh je sudcom a On potrestal Bar-Leva zničením jeho domu,“ povedal Marzel.

Kresťania proti Ahmadinedžádovi

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo v Jeruzaleme (www.ICEJ.org), najväčšia kresťansko-sionistická organizácia s mnohými pobočkami na svete (aj na Slovensku www.ICEJ.sk), požaduje prostredníctvom petície s viac ako 55-tisíc podpismi ľudí zo 128 krajín, aby bol iránsky prezident obvinený z podnecovania genocídy voči Izraelu. Iniciatíva predchádzala plánovanej návšteve Mahmúda Ahmadinedžáda v New Yorku pri príležitosti valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. „Mlčanie väčšiny kresťanského kléru voči strašnej nemeckej výzve anihilovať európske židovstvo zanechalo veľkú škvrnu na cirkvách. Dnes sa však v zástupoch kresťanov ozýva svedomie a máme morálnu povinnosť ozvať sa kedykoľvek niekto prostredníctvom kampane vyzývajúcej ku genocíde ohrozuje židovský národ,“ povedal reverend Malcolm Hedding, výkonný riaditeľ organizácie.

Evanjelikáli a evanjelizácia Židov

plnasala-opt.jpegSvetová evanjelikálna aliancia (SEA, organizácia združujúca evanjelikálne cirkvi) ukončila podľa izraelského denníka konferenciu v Berlíne dokumentom, ktorý podľa denníka nabáda k „masovému obracaniu Židov“. Dokument pohneval židovské komunity. Konferencia, na ktorej sa okrem nemeckých kresťanov zúčastnili aj mesiánski Židia, sa zakončila stanoviskom vyzývajúcim k využitiu židovsko-kresťanského dialógu pre šírenie Evanjelia medzi Židmi. Tento čin „by mal byť vykonaný so skutočným záujmom o spásu židovského národa,“ tvrdí SEA. Dokument z konferencie sa začína ospravedlnením za prenasledovanie Židov v mene Ježiša v minulosti, a obzvlášť počas tragédie Šoa (hebrejský výraz pre holokaust). „Počas holokaustu, keď bol židovský národ v najväčšom ohrození, väčšina kresťanov mlčala.“ Židovská organizácia Liga proti znevažovaniu (Anti-Defamation League) však hovorí, že „presadzovať kampaň so snahou o konvertovanie Židov z ich viery je vážnou potupou pre židovský národ a neúctou voči učeniu judaizmu“.

Je Gaza koncentračný tábor?

Lauren Booth, sesternica bývalého britského premiéra Tonyho Blaira, je kritizovaná v mnohých internetových blogoch, ktoré ukazujú, ako nakupuje sladkosti a nápoje v dobre zásobovanom obchode v Gaze. Gazu nazvala „koncentračným táborom“ obkľúčeným Izraelom, ktorý kvôli pokračujúcim teroristickým útokom uzavrel hraničné prechody do Gazy. Proarabskí aktivisti a vládnuce hnutie Hamas trvajú na tom, že izraelské obmedzovanie kamiónov s humanitárnou pomocou zapríčinilo vážny nedostatok potravín, čo je v obrovskom kontraste zo zmienenou fotografiou. Booth je jednou z desiatich proarabských aktivistov, ktorí sa do Gazy preplavili z Cypru, čím symbolicky narušili izraelskú námornú blokádu Gazy. Izrael po stiahnutí z Gazy spred troch rokov deklaroval kontrolu nad morom a vzdušným priestorom, pokiaľ palestínska vláda nepreukáže efektívny boj proti terorizmu. Minulý rok Hamas v Gaze vojensky zvíťazil a pokračuje v pašovaní množstva zbraní do ním kontrolovanej oblasti.

Rabíni a Božia mikročastica

„Objaviť silu aktu stvorenia tela a krvi je nemožné,“ stojí v Midrash Raba, kompilátu učenia židovských mudrcov, napísaného pred 1500 rokmi. Preto je biblický text „Na počiatku Boh stvoril...“ pre čitateľa nejasný. Napriek tomu sa výskumníci z Európskeho centra pre jadrový výskum (CERN) zhromaždili v Ženeve, aby s použitím zariadenia na urýchľovanie častíc vytvorili podmienky, aké existovali pred tzv. veľkým treskom. Hľadajú, ako to novinári nazývajú - „božiu časticu“. Nábožní ľudia by preto mali byť podľa izraelského denníka nervózni. Avšak nábožní Židia vo Svätej zemi sú ohľadom experimentov prekvapujúco pokojní. Podľa rabína Davida Rosena experimenty vo Švajčiarsku nepredstavujú výzvu voči viere v Boha, ba skôr naopak. „Maimonides [1135-1204] povedal, že čím viac rozumieme povahe vesmíru, tým viac uznávame Božie stvorenie,“ povedal Rosen. „Dokonca to posilňuje náboženskú vieru ľudí a schopnosť do hĺbky porozumieť Božiemu inteligentnému dizajnu.“ Rabín Avraham Ravitz, člen Knessetu, súhlasil s Rosenom, že veda judaizmus nepodkope, ale posilní. „Vedci môžu dosiahnuť lepšieho poznania zdroja stvorenia, avšak stále bude potreba vysvetlenia, čo prinieslo tento zdroj, kto to všetko riadil,“ povedal. Myslím, že k rovnakým záverom, aké uviedli naši židovskí starší bratia vo viere, dospejú aj kresťania veriaci v Bibliu: lepšie poznanie dokonalosti stvoreného vedie k bázni a úcte k Stvoriteľovi toho všetkého.

A na záver mi dovoľte perličku. Trénujem džudo so židovskými kolegami tu v Športovom centre pri Tel Avivskej univerzite. Vysvetľujú mi, že jeden zo spôsobov, ako vyhrať zápas, je podržať súpera v zovretí na chrbte na zemi. Pre mňa, kresťanského sionistu, vyvstáva pritom jeden pozitívny aspekt: podržať židovského kolegu v držaní na zemi je v súlade s líniou podporovať židovskú prítomnosť v zasľúbenej zemi. Preto - rád Ťa podržím, Žid, v džudistickom zovretí, na zemi Bohom darovanej Tvojmu ľudu (pravdaže žinenkou opatrenej).Súvisiace články

Mesiac v zemi Izrael|Logos 8 / 2009 | Miroslav Iliaš |Aktuálne
Mesiac v zemi Izrael|Logos 3 / 2009 | Miroslav Iliaš |Aktuálne
Izrael|Logos 5 / 2017 | Martin Mazúch |Z histórie
Mesiac v zemi Izrael|Logos 4 / 2009 | Miroslav Iliaš |Izrael
Mesiac v zemi Izrael|Logos 12 / 2008 | Miroslav Iliaš |Izrael