Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Obrana proti internetovým agresorom

logos-04-05-social.jpgUž nedávno som sa zaoberal touto oblasťou, ale podľa reakcií usudzujem, že som trafil klinček po hlavičke. O čom som hovoril? O nebezpečenstve zneužitia oblasti internetovej komunikácie ako sú rôzne sociálne siete a diskusné fóra.

Keď sa zamyslíme nad stratégiou padlých anjelov, musí nám byť jasné, že oblasť masmédií je masívnou sférou ich vplyvu, a to tiež, samozrejme, možno v ešte väčšej miere bude platiť v oblasti fenoménu zvaného internet. Internetová komunikácia si zaslúži, aby sme sa nad ňou zamysleli, lebo z mnohých dôvodov môže napáchať v ľudských životoch väčšie škody ako v minulosti mohli písané listy alebo telefón. Prečo:

1. Internet poskytuje väčšiu anonymitu. Človek môže bez problémov zmeniť svoju identitu. Starý muž sa môže pokojne vydávať za tínedžerku.

2. Aj keď ide o človeka, ktorého poznáme, chat poskytuje viacej možností na pretvárku. V telefóne poznáme, aké emócie hýbu človekom, ale pri písanom prejave si človek presne premyslí, ako formulovať odkaz tak, aby bol čo najviac účinný.

3. Každá bytosť sa, samozrejme, chce vyjadriť. Nie každé vyjadrenie je však rozumné, Boh nás chce naučiť komunikovať správne – nebláznivo, nie hocičo. Veď aj tu platí, že z každého prázdneho slova bude človek súdený. Ak človek viackrát za deň zavesí o sebe informáciu typu: idem na obed, zle som sa vyspal, prišiel som z obeda atď., atď., podľa Biblie ide o číre bláznovstvo. Žiaľ, mnohá komunikácia takto vyzerá.

4. Nutkavosť. Okrem toho, že mnohé vyjadrenia sú úplne trápne a zbytočné, stretávame sa s ďalším javom a tým je nutkavosť. Nutkavá potreba vyjadriť sa ku všetkému a poúčať druhých je typickým znakom ducha Jezábel. Že ide o nutkavosť, spoznáte podľa toho, že na jednu vetu, ktorou ste chceli umlčať alebo skorigovať nejaký názor, dostanete dvadsaťnásobne dlhšiu odpoveď a v žiadnom prípade to nebude rozumný človek, ktorý bude mať posledné slovo. Opýtam sa: Už teraz sa ti vybavujú rôzne príklady? Jediná možnosť je nereagovať. Niekedy to nie je ľahké, lebo argumenty sú veľakrát trápne, zákerné, ľahko vyvrátiteľné a často je to aj úmyselné, aby to ro­zumných ľudí vyprovokovalo k reakcii.

5. Existuje niečo také ako virtuálne priateľstvá a virtuálny význam alebo hodnota chatujúcich. Človek, ktorý má problém s reálnymi vzťahmi, si ich chce falošne vytvárať takto. Čím viac sa necháme bezvýznamnými ľuďmi vyprovokovať k reakcii na ich príspevky či už diskusiou alebo lajkovaním, zvyšujeme ich dôležitosť. Často si to neuvedomíme, ale satana urobil veľkým v ľudských dejinách práve človek. Keby si ho nevšímal, bol by (správne) úplne bezvýznamný. Preto je najlepšie nenechať sa vyprovokovať a nereagovať.

6. Sex. Neverili by ste, koľko ľudí sa cez chatovanie lapí do pascí sexu. Mladí, starí, vzdelaní aj prostí, žiaľ, platí to aj o cirkvi. Chatovanie má v sebe čosi magické a vytvára návyk. Často končí hriechom.

7. Konšpiračné teórie. Pre toto je internet úplne ideálne prostredie. Iste, každý si môže veriť, čomu chce, ale na internetových fórach nedochádza k dôkladnej prezentácii, posúdeniu, korekcii, eventuálne zmene svetonázoru. Sú to akési výkriky o sprisahaní slobodomurárov, Židov, Marťanov, CIA, KGB, Mosadu, iluminátov a iných tajných spolkov. Myslím si, že veľa diskutérov trpí stihomamom.

8. Úplne osobitú úlohu v tejto oblasti hrá viera. Aby sme pochopili škodlivosť prezentácie viery od určitých ľudí, musíme dôkladne pochopiť, ako dochádza k správnej zmene svetonázoru podľa Biblie. Biblia hovorí o učeníctve: Boh pomaže ľudí na to, aby skrze zvestovanie Božieho slova, skrze lásku a službu spolu s pôsobením pomazania a modlitieb vychovávali učeníkov. Tento proces je transparentný – ak je vykonávaný poctivo, človek má nasledovníkov. Proces formovania učeníkov rozhodne nie je virtuálny. Ide o konkrétne stretnutia ľudí a poctivé hľadanie Boha.

Čo sa deje na fórach a facebookoch?

Po prvé, často tu vystupujú ľudia, ktorí žiadnych učeníkov nemajú, lebo im k tomu chýba láska, skutočný záujem o ľudí.

Po druhé, najaktívnejší sú ľudia, ktorí už vymenili niekoľko cirkví a z prebudenia vypadli. Vždy je to kvôli nedostatku pokory a neschopnosti vyrovnať sa s urážkou. Cieľom týchto fór nie je budovanie cirkvi, ale jej ničenie. Ak je tu citovaná Biblia, nie je to na budovanie, ale na tendenčné ničenie existujúcej práce. Ak sú citované autority cirkvi, je to vždy preto, aby bola oslabená autorita miestna. A tak dochádza k tomu, že ľudia, ktorí nemajú potuchy o tom, ako funguje cirkev, sa vyjadrujú, čo a ako by sa malo robiť, vedia, ako majú vyzerať chvály, čo a ako by sa malo kázať, spochybňujú, kritizujú a ničia. Nikdy nič neurobia, nikdy nemajú učeníkov, ktorí by sa rozmnožovali.

Ďalším znakom je, že títo ľudia sa nevedia radovať z pravdy. Neradujú sa, že niekde rastie cirkev, úspechy relativizujú a to, že sa niekomu darí, je soľou do rany ich zraneného ega. Úplne zabudni na to, že týchto internetových divochov vieš presvedčiť o tom, že niečo robíš správne. Úprimne vám poviem, že sa čudujem, že ich niekto berie vážne, ale vždy sa nájdu dobrí ľudia, ktorí im sadnú na lep. Biblia to hovorí takto: „Lebo takí ľudia neslúžia nášmu Pánu Ježišu Kristovi, ale svojmu vlastnému bruchu a dobrými a peknými rečami zvádzajú srdcia tých, ktorí nemyslia na zlé. Lebo sa všetci dopočuli o vašej poslušnosti, a preto sa vám radujem; ale chcem, aby ste boli múdri na dobré a prostí na zlé. A Boh pokoja skoro skrúši satana pod vaše nohy.“ (Rim 16,18-20)

Nedajme sa lapiť do pasce, ale zostaňme triezvi, slúžme Pánovi a donášajme ovocie (ale nie virtuálne). Vytvárajme reálne priateľstvá, získavajme reálnych učeníkov, budujme skutočné cirkvi, nech sa tieto cirkvi rozmnožujú a multiplikujú, nech povstávajú noví služobníci, ktorí budú kázať a vkladať pomazané ruky na chorých. Vkladať ruky na klávesnicu je málo. A taktiež nezabudnime vyháňať démonov. Na internete môžeš tak akurát nejakého nachytať. Pokračujeme.Súvisiace články

Proti obrom|Logos 11 / 2007 | Tibor Ruff |Prevzaté z Új Exodus
Boj proti slabým|Logos 1 / 2015 | Katalin Szekeres|Z histórie
Vojna proti terorizmu v Afganistane|Logos 1 / 2009 | rcs |Zo sveta
Kto s kým na Blízkom východe?|Logos 5 / 2010 | rcs |Zo sveta
Operácia „Boží hnev“|Logos 3 / 2018 | rcs |Izrael