Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Plný ohně i v 84 letech

Předposlední listopadový pátek a sobotu navštívil sbory KS Milost v Žilině a v Banské Bystrici britský evangelista David Hathaway.

logos-01-2017-hathaway1.jpg

Předposlední listopadový pátek a sobotu navštívil sbory KS Milost v Žilině a v Banské Bystrici britský evangelista David Hathaway. Tento Boží muž je i navzdory svému věku velice aktivním kazatelem, jenž vytrvale slouží v zemích východní Evropy a organizuje velké masové evangelizační akce pod názvem Festival života. V uplynulém roce byl takový festival v Bratislavě a v tomto roce se chystá v Ostravě.

V Banské Bystrici sloužil nejprve na dopoledním shromáždění mládeže a vyprávěl příběh o svém obrácení, o tom, jak začal sloužit Bohu už v mladém věku a později se stal „profesionálním pašerákem Biblí do komunistických zemí“. Mluvil také o tom, jak byl v roce 1972 v bývalém Československu za svou činnost zatčen a strávil rok v komunistickém vězení. Během tohoto období musel dokázat, jestli svou víru myslí vážně a nenechal se zlomit nátlakem svých věznitelů. Zažil, že i v těžkých podmínkách žaláře je možné mít hluboký a intenzivní vztah s Bohem a pochopil, v čem skutečně spočívá tajemství křesťanského života. Po roce byl z vězení téměř zázračně vysvobozen, přesně v den, o kterém mu Bůh dopředu řekl, že půjde na svobodu. Jeho propuštění zařídil sám britský premiér, který si ho přijel do Československa vyzvednout. David byl propuštěn z vězení a letěl domů letadlem ministerského předsedy Velké Británie. Bůh mu tak ukázal, že dokáže velice rychle a radikálně změnit situaci, ve které se člověk nalézá.

Vidět muže ve věku Davida Hathawaye, jak doslova srší nadšením pro Boha a pro kázání evangelia ztraceným duším, byl skutečný zážitek, který silně zapůsobil na posluchače ve věku jeho vnoučat či pravnoučat. Nesmírný elán a životní energie, která z něho vyzařovala, byla pro tyto mladé lidi velikou inspirací. V sále byla taková atmosféra, že by bylo velice těžké najít mládežníka, který by nechtěl následovat Pána a sloužit mu tak, jako David Hathaway.

logos-01-2017-hathaway2.jpg

Večerní shromáždění a Davidova služba na něm byla typickou evangelizací. Hovořil o realitě Boží moci a na základě Písma a různých příběhů ze svého života vedl lidi k obrácení se ke Kristu a k jeho následování. Boží moc, o které David ve svém energickém a emotivním projevu hovořil, na něm bylo doslova vidět. Obrovská vášeň pro nespasené lidi, kteří potřebují Krista, je v jeho životě nepřehlédnutelným faktorem, který ho žene vpřed, navzdory jeho pokročilému věku. Sám plánuje mnohé další akce, a to i do poměrně vzdálené budoucnosti. Hovoří o tom, že za 10 let (to mu bude 94), bude Boží oheň v jeho životě ještě zřetelněji vidět, protože mu bude stále méně překážet Davidova stará přirozenost.

Díky Bohu, že mnozí přítomní nevěřící hosté se mohli obrátit a že ti věřící účastníci shromáždění mohli být inspirováni člověkem, který vzal Kristovo „velké poslání“ (Mt 28,19-20) skutečně vážně.Súvisiace články

Večer Ducha Svatého a ohně|Logos 4 / 2019 | Lenka Pelíšková|Zo života cirkvi
Pokračujeme|Logos 1 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Největší zázrak|Logos 4 / 2020 | Redakcia |Skutočný príbeh
Šalamoun|Logos 9 / 2012 | Martin Mazúch |Téma
Čo so zlorečením |Logos 3 / 2009 | Martin Bielik |Vyučovanie