Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Na sviatok Purim v Jeruzaleme

alebo „Double for your trouble (Iz 61,7)“

logos-04-2017-izrael-1-1.jpg

Poznávací pobyt v Izraeli 6.–12. 03. 2017 bol požehnaním pre 55 členov KS Milosť zo Slovenska a Církve víry z Čiech a Moravy. Väčšina z nich bola takých, ktorí navštívili Izrael prvý raz, a tak bolo zaujímavé počuť očakávania, s ktorými prišli manželské páry aj slobodní, súrodenci, starší aj mladší, novoobrátení aj dlhoroční služobníci z Harvestu.

Využiť finančne zvýhodnený ekonomický zájazd sa určite oplatilo, lebo počtom dní a programom bol porovnateľný s klasickým, a to, čo sa dalo ušetriť na strave a ubytovaní v Betleheme, sme mohli investovať napr. na nákupy.

Hneď od začiatku sme vnímali, že ochranné modlitby fungujú a zjednotení v duchu sme sa aklimatizovali na jar v Zasľúbenej zemi, kde práve rozkvitli kvety na stromoch. A tak sme nesení na modlitbách zvládli aj tráviace problémy a zatúlanú batožinu.

Keď sa spýtate, čo očakávajú veriaci kresťania od návštevy Izraela, odpovede by boli podobné, ako to, za čo sa chcú modliť pri Múre nárekov, tak napr.: od naplnenia osobných potrieb, financií, pracovných či rodinných vecí, tiež modlitby za uzdravenie, za nespasených členov rodiny, za nových ľudí do zborov, za prebudenie na Slovensku a v Čechách, až po návrat k prvej láske, duchovné dary, vládu a Izrael.

To všetko sme mohli odovzdať Bohu na spoločných modlitbách hneď ráno, alebo štyri večery v Starom meste pri Múre nárekov (západná strana steny vybudovanej Herodesom okolo Chrámovej hory). Už cestou v autobuse z hotela v Betleheme do centra Jeruzalema sme mali chvály a modlitby v jazykoch, ktoré oslovili aj nášho arabského šoféra Eliasa, ktorý sa na záver modlil modlitbu spasenia a odovzdal svoj život Bohu. Haleluja!

Kým u nás doma prebiehali začiatkom marca evanjelizácie s Johnom Huizingom a Brunom Knutzenom, my sme vnímali naživo multikultúrnu duchovnú atmosféru Blízkeho východu medzi kresťanmi, Židmi a moslimami od ortodoxných radikálov až po sekulárnych. Výklad pastora Martina Mazúcha a sprievodkyne Kateřiny, žijúcej v Izraeli a pochádzajúcej z Čiech, sme dopĺňali zvedavými otázkami a vtipnými komentármi.

Zažiť na šabat v piatok večer po zotmení jarnú búrku s bleskami nás neodradilo od nočných modlitieb pri Múre nárekov, skôr naopak, stredomorská klíma a jemný dážď vyčistil vzduch a my sme spevom a tancom oslavovali Boha, keď sa ulice Jeruzalema vyprázdnili a utíchol ruch veľkomesta.

Purim je židovský sviatok, ktorý pripomína vyslobodenie židovského národa, vďaka odvahe kráľovnej Ester, ktorá odhalila zákerné praktiky Hamana a predstúpila pred kráľa, oznámila mu to a získala slobodu pre seba a svoj ľud. Je to veselý sviatok, plný radosti pre deti, ktoré majú prázdniny v škole a prezliekajú sa do kostýmov a masiek. V uliciach Jeruzalema aj na letisku sme stretávali deti aj dospelých prezlečených za princezné alebo zvieratá, zdraviac sa: „Happy Purim!“

The best of…

 • kúpanie v slanej vode Mŕtveho mora
 • arabský trh pri Damašskej bráne plný vôní a chutí
 • plavba loďou po Galilejskom jazere
  a Petrova ryba
 • Chrámová hora so Skalným dómom
  a mešitou al-Aksá
 • pevnosť Masada a cesta lanovkou :-)
 • krsty v rieke Jordán
 • slnečná panoráma a výhľad na Staré mesto
  zo židovskej štvrte
 • vybavenie Chrámového inštitútu na stavbu Tretieho chrámu
 • synagóga v Kafarnaume
 • Cezarea Prímorská na pobreží Stredozemného mora
 • Večera Pánova v Šíle, kde bola uložená
  Schránka zmluvy
 • Getsemanská záhrada a Olivová hora
 • Hora blahoslavenstiev (Arbel)
 • Dávidovo mesto a Chizkiášov tunel
  až k rybníku Siloe, kde bol uzdravený slepý

To je len zlomok z toho, čo uviedli účastníci zájazdu za naj.

Ďakujeme za trpezlivosť a poznanie, ktoré nám sprostredkovali pastor Martin Mazúch a Kateřina Zeira.Súvisiace články

Zaostrené na vedu|Logos 3 / 2009 | Drahoslav Vajda |Veda a viera
Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Z histórie
Konference na Moravě|Logos 5 / 2014 | Lenka Škardová|Zo života cirkvi
Reformácia na Spiši I.|Logos 4 / 2009 | Peter Minárik |Z histórie
Vysielané na TV Kids...|Logos 8 / 2017 | Martina Šafaříková|Zo života cirkvi