Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Premeň svoje zranenie na žatvu

Čo urobíš, keď s tebou niekto zle zaobchádza?

;iStockphoto.com / Amanda Rohde

Čo urobíš, keď s tebou niekto zle zaobchádza?

Nepýtal som sa, čo chceš urobiť. Nepýtal som sa, aká je tvoja automatická telesná reakcia. To už poznám.

Tvoje prirodzené, reflexívne reakcie sú také isté, ako aj moje. Chceš to vrátiť späť. Chceš urobiť niečo, alebo povedať niečo, čo vyrovná stav. Ak sa ti toto nepodarí, tak na niekoľko hodín, (možno dní, či rokov) sám seba ľutuješ. Možno sa pokúšaš zmierniť svoje zranené emócie tak, že niekomu povieš, ako zle s tebou zaobchádzali.

Na čisto prirodzenej, ľudskej úrovni chceme všetci takto reagovať, keď nám niekto robí zle.

Ale dnes ti chcem niečo povedať. Ak si znovuzrodené dieťa živého Boha, nemusíš reagovať na veci na prirodzenej, ľudskej úrovni.

Boh nás povolal a vybavil tak, aby sme žili na vyššej úrovni. Dal ti moc reagovať nadprirodzeným spôsobom, keď ti niekto robí zle. Dal ti moc reagovať v láske.

„Ó, brat Copeland, to je príliš ťažké. Ja to takto nechcem robiť!“

Áno, chceš, a poviem ti hneď prečo. Ak sa budeš cvičiť v tom, ako reagovať Božím spôsobom, môžeš vziať všetko zlé zaobchádzanie a premeniť ho z kliatby, ktorú diabol zamýšľal, na semeno úžasného požehnania v tvojom živote.

Ak sa naučíš poslúchať Boha tvárou tvár voči prenasledovaniu, doslova zbohatneš – v oblasti financií, priazne a príležitostí – a to práve pri trápení, ktoré diabol zoslal, aby ťa držal v útlaku.

Neurob žiadnu chybu – práve toto je diablov zámer. Do tvojho života posiela ľudí, aby ťa urazili a zle s tebou jednali, čo má jediný špeciálny cieľ – ukradnúť z tvojho života Božie slovo a pomazanie, ktoré ho sprevádza. Mk 4,17 „... prenasledovanie pre slovo.“

Diabol vie, aký si mocný, keď si pomazaný. Vie to, lebo raz bol aj on sám pomazaný. Biblia hovorí, že predtým, ako sa v ňom našlo zlo, bol „pomazaným cherubínom“. Takže jeho prvým želaním je podviesť ťa a odrezať tak od pomazania.

Preto ti posiela fanatikov, aby ťa urazili a zlodejov, aby ťa okradli. Preto, kedykoľvek môže, podpichuje ľudí okolo teba, aby boli voči tebe necitliví a nevďační. Chce, aby si sa urazil a aby ťa to odrezalo od zdroja nadprirodzenej moci.

Väčšina veriacich si to neuvedomuje, ale toto robia urážky. Môžeš to vidieť v Mt 11,4-6. Tam prišli za Ježišom učeníci Jána Krstiteľa a pýtali sa Ho, či je On ten Pomazaný.

Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte: slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavený, kto by sa nepohoršil na mne.“

Musíš si uvedomiť, priateľ môj, že urážky sú vážna vec. Diabol ich posiela na to, aby nás okradol o pomazanie a zablokoval prúd Božieho požehnania. Iba samotná táto vec by mala byť dosť na to, aby sme sa rozhodli, že sa nikdy neurazíme.

Ja viem, že ja som to rozhodnutie urobil. Rozhodol som sa, že bez ohľadu na to, ako niekto môže uraziť moju inteligenciu, moju vieru, či dokonca môj pôvod, ja nie som ochotný kvôli tomu stratiť svoje pomazanie. Bez ohľadu na to, ako sa ku mne správajú, alebo ako by ma nazývali, ja sa neurazím.

Teraz si uvedomujem, že niekto toto číta a pomyslí si: Tebe sa to ľahko hovorí! Tebe nikto nehovorí a nerobí také veci, ako robia mne!

Zoberte všetko nepríjemné, ktoré kedy do vás diabol hodil a zasejte to ako semeno.

To môže byť pravda. Hoci som Indián a mal som hojnú príležitosť na urážku, pokiaľ ide o pôvod, viem, že je veľa ľudí, ktorí trpeli oveľa horšie preto, že s nimi zle zaobchádzali, ako ja. Ale môžem povedať toto: Je jedno, akú máš farbu, si vítaný vo väčšom množstve cirkví než ja. Niektoré knihy napísali so špeciálnym cieľom – kritizovať ma. Koľko kníh napísali o tebe?

Tieto veci dávam do tvojej pozornosti preto, lebo chcem, aby si vedel, že jednať s urážkami pre mňa nie je ľahšie než pre kohokoľvek iného. Stál som proti niektorým krutým ľuďom a mal som aj ťažké situácie v živote. A tak viem, že ak mňa Boh cez to vie preniesť, môže to isté urobiť aj pre teba.

Akonáhle sa rozhodneme, že vezmeme túto diablom zoslanú príležitosť na urážku a premeníme ju na žatvu požehnania, prvá vec, ktorú potrebujeme vedieť je to, čo Boh chce, aby sme v tej situácii urobili. Ak to nemáme vrátiť späť, ak sa nemáme z tých zranených emócií na niekoho oboriť, tak čo vlastne máme robiť? Na túto otázku odpovedá 1. list Petra 4: „Milovaní, nedivte sa ohňu súženia, ktorý prišiel skusovať vás, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajného. Ale nakoľko ste účastní na utrpeniach Kristových, radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení Jeho slávy. Blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre meno Kristovo, lebo Duch slávy, Duch Boží spočíva na vás.“

Boh nechce, aby sme nariekali a sťažovali sa, keď nám niekto robí zle. Nechce, aby sme ich žalovali. Chce, aby sme sa RADOVALI!

Počujem, ako šomre tvoj starý človek: „Človeče, ty žartuješ. Ja sa mám radovať, keď mi niekto robí zle? A z čoho sa mám radovať?“

Podľa Ježiša ťa prenasledovanie pripravuje na požehnanie. Otvára ťa pre veľkú odmenu! Ježiš to veľmi jasne povedal v Lukášovi 6: „Blahoslavení ste, ak vás ľudia nenávidia a vylučujú vás a hanobia a zavrhujú vaše meno ako zlé pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a plesajte, veď hľa, vaša odplata je hojná v nebi.“

Aby si plne pochopil význam toho, čo tu Ježiš hovorí, musíš si uvedomiť, čo blahoslavení znamená. Nie je to len nejaký slabý, náboženský pocit. Byť blahoslavený, Bohom požehnaný znamená, že si zmocnený Všemohúcim Bohom k tomu, aby si prosperoval a mal úspech. To znamená, že si uschopnený Duchom Svätým, aby si bol veľmi šťastný v živote a mal radosť v duchu, napriek akýmkoľvek vonkajším okolnostiam.

Na chvíľu o tom premýšľaj. Keď s tebou ľudia zle zaobchádzajú, v skutočnosti ti dávajú príležitosť, aby si prijal väčšiu mieru moci a úspechu od Ducha Božieho. Otvárajú ti dvere, aby si vystúpil do vyššej roviny nebeskej odmeny!

Náboženstvo nás učilo, že si nemôžeme užívať takéto nebeské odmeny, až kým neumrieme. Ale toto je veľmi ďaleko od pravdy. Boh pre nás zamýšľa to, aby sme si užívali nebeské odmeny už tu na tejto zemi, kde ich potrebujeme!

Vieš, každý z nás, ako veriaci, má nebeský účet, ktorý funguje podobne, ako prirodzený bankový účet. Apoštol Pavol sa zmieňuje o tomto účte vo svojom liste Filipanom. Chváli ich za to, že mu dávali, žehnali ho, nie preto, že by chcel od nich dary, ale preto, že túžil po ich ovocí, ktoré by prekypovalo k ich dobru.

Pavlovi dobrodinci si takto skrze svoje dávanie robili vklady na nebeskom účte, a tak Pavol smelo povedal: „Môj Boh však ukojí všetky vaše potreby, podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša.“ (Fil 4,19)

Ježiš tiež hovoril o tom nebeskom účte, keď povedal: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“

Už určite vieš, ako klásť poklady na svoj nebeský účet – tým, že finančne prispievaš na Božie dielo. Poznáš duchovný zákon sejby, rastu a žatvy. Vieš, že keď dáš Bohu zo svojich materiálnych zdrojov, On ti to rozmnoží a dá ti stonásobne (Mk 10,30).

Ale opýtam sa ťa takto: Vedel si, že to isté môžeš urobiť aj s prenasledovaním? Vedel si, že to môžeš zasadiť ako semeno poslušnosti voči Bohu, že sa namiesto urážky budeš radovať?

Celkom isto môžeš! A keď takto urobíš, prinesie ti to žatvu požehnania!

A navyše, pretože prenasledovanie napáda tvoju dušu a samotné pomazanie Božie na tvojom živote – čo je oveľa vzácnejšie než čokoľvek, čo sa dá kúpiť za peniaze – hodnota, ktorú žatva prinesie, je nesmierne cenná. Keď sa semeno prenasledovania zasadí podľa Božieho slova, bude ti to hodnotnejšie, než akékoľvek semeno financií, ktoré by si kedy zasadil!

Teraz budem úprimný. Je to ťažké semeno na siatie. Musíš ho zasadiť z vernosti. Človek sa pri tom necíti dobre. Ale žatva je hodná tej bolesti.

Viem to nielen z mojej vlastnej skúsenosti, ale tiež z pozorovania skúseností iných ľudí. Napríklad jeden môj priateľ sa odmietol uraziť na fanatizmus namierený proti nemu kvôli farbe jeho pleti. Tak sa mu darilo žehnať a milovať belochov, ktorí ho prenasledovali, že teraz sú niektorí černosi riadne nahnevaní na neho.

Ale môj priateľ sa na tom neurazil. Len sa za nich modlí, a tiež zbiera svoju žatvu. Je to ale riadna žatva! Ten človek má priazeň, kdekoľvek ide. Je pozvaný na také miesta, kde sa dostane málo ľudí. Je tak finančne požehnaný, čo prevyšuje tie najodvážnejšie ľudské sny.

Tento človek bohatne z rasizmu!

Niekto môže povedať: „Nuž, dobre to znie. Som zvedavý, či by to takto fungovalo aj pre mňa?“

Bude, ak to uvedieš do činnosti. Pozrime sa späť do pasáže v Lk 6,27, kde Ježiš vysvetľuje tento princíp a hovorí: „Hovorím vám, ktorí počúvate...“ Inými slovami, toto bude fungovať každému, kto bude počúvať. Všetko, čo musíš urobiť, je počúvať a robiť to.

„Ale vám, ktorí počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú. Kto ťa udrie po líci, tomu nastav aj druhé a kto ti berie plášť, tomu neodopieraj ani spodné rúcho. Každému, kto ťa prosí, daj, a kto si vezme niečo, od toho nežiadaj späť.

Ale milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre a požičiavajte, nič neočakávajúc za to, a vaša odplata bude hojná a budete synovia Najvyššieho, lebo On je dobrotivý aj k nevďačným a zlým. Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení, nepotupujte a nebudete potupení, odpúšťajte a bude aj vám odpustené. Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona, lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané.“ (Lk 6,27-30; 35-38)

Väčšinou zle chápeme to, čo Ježiš hovorí o tom, že máme nastaviť líce a dávať tomu, kto nám kradne. Mysleli sme si, že hovorí o tom, aby sme si ľahli a nechali ľudí šľapať po nás.

Ale On na toto vôbec nepoukazoval!! Len sa nás snažil vyučiť o princípe tejto sejby, rastu a žatvy. Snažil sa nám ukázať, ako získať požehnanie. Hovoril: „Nezažaluj človeka, ktorý ti ukradol košeľu a nesnaž sa ju získať späť. Daj mu ju. Potom mu daj aj kabát. Tieto veci budú mať väčšiu hodnotu pre teba ako semeno, než by mali, keby si si ich ponechal. Ak ich zasadíš, namiesto toho, aby si za ne bojoval, moc Božia začne pracovať v tvoj prospech. Ak dáš, celé nebo sa zapojí do tej situácie s tebou.“

Nikdy nezabudnem na to, ako sa Bohu prvýkrát podarilo túto pravdu tohto princípu aplikovať skrze mňa. Bolo to pred rokmi, keď som s Glóriou bol na ceste do San Francisca, kde som mal na stretnutí kázať. Išiel som cez letisko a malý fotoaparát Minoltu som mal prevesený cez plece. V tých časoch to bol služobný fotoaparát a Glória bola fotografkou. Takže ten fotoaparát bol pre nás dôležitý.

Chvíľu som išiel cez letisko, keď som si zrazu uvedomil, že fotoaparát je preč. Niekto mi ho ukradol rovno z pleca! Mierne povedané, bol som naštvaný.

Obzeral som sa na tom letisku po zlodejovi. Ak ťa nájdem, ty moriak, tak si ťa podám!

Ale rovno, uprostred toho môjho rozčúlenia, Duch Boží prerušil moje premýšľanie. Ak budeš mať takýto postoj, stratíš svoj fotoaparát!

„O čom to hovoríš, Pane?“ opýtal som sa: „Už som ho stratil!“

Nie, ešte si ho nestratil.

Od brata Orala Robertsa som sa naučil o princípe sejby a žatvy, a tak som sa chytil toho, čo mi Pán v tom záblesku povedal: „Pane, chápem to!“ Obrátil som sa ku Glórii a povedal som: „Počúvaj, dohodneme sa na tomto. Ja dávam tento fotoaparát tomu človeku, čo mi ho z pleca ukradol. Zasievam ho ako semeno do života tohto človeka a modlím sa, aby to Boh použil na jeho spasenie. Verím, že kedykoľvek sa dotkne toho fotoaparátu, pomazanie Božie príde na neho a pritiahne ho k Ježišovi. Aj keby polícia chytila toho zlodeja s fotoaparátom v ruke, poviem: „Neobviňujte tohto človeka zo žiadneho zločinu. Ja som mu ten fotoaparát dal.“

Milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia.

Samozrejme Glória súhlasila, a potom sme nastúpili do lietadla – smer San Francisco. Len čo sme si sadli na miesta, začal som hovoriť Pánovi o semene, ktoré som zasial. Povedal som: „Pane, viem, že ten fotoaparát mal hodnotu a v tejto službe fotoaparát potrebujeme. Ale už nechcem žiadnu Minoltu. Je to dobrý fotoaparát, ale my potrebujeme lepší... Chcem Nikon F.“

To bolo na začiatku 70-tych rokov, kedy Nikon F stál asi 1800 dolárov, ale netrápil som sa. Zasadil som svoje semeno do zeme a začal som cítiť nadšenie. Očakával som žatvu.

Vidíte, čo sa mi stalo? Mohol som tam niekde sedieť pobúrený kvôli ukradnutému fotoaparátu. Mohol som tam sedieť urazený, odrezaný od pomazania Božieho. Ale nesedel som! Celkom som zabudol na toho zlodeja. Príliš som bol zaujatý novým fotoaparátom, ktorý mi Boh dával, než aby som sa trápil nad tým, ako mi ten zlodej urobil zlé.

O niekoľko dní neskôr sme s Glóriou išli v San Franciscu po ulici, keď som v malom obchode vo výklade zazrel fotoaparát Nikon F. Vošiel som dnu a spýtal som sa predavačky, koľko zaň pýtajú.

„My nemáme Nikon F,“ odpovedala.

„Áno, máte, je tam vo výklade.“

Natiahla sa a zobrala ho, prekvapene sa pozrela a niesla ho nejakému Japoncovi dozadu do obchodu. „Koľko stojí,“ spýtala sa. On zahodil rukou a povedal niečo po japonsky, čo som nerozumel. A tak som zalovil do vrecka a našiel som tam nejaké cestovné šeky. „Tu,“ povedal som, „mám 250 dolárov. Predáte mi ho za ne?“

„OK!“ povedal Japonec.

Samozrejme, že som sa tešil, že som ho dostal za tú cenu. Ale skôr, než som mal príležitosť niečo k tomu povedať, tá predavačka zalovila ešte v šuplíku, našla mi aj 50 mm objektív Nikon 50 a podala mi ho spolu s fotoaparátom. Sláva Bohu, moja žatva prichádzala.

Ale aj tak som ešte neskončil. Len o niekoľko dní neskôr v inom meste, keď sme sa s Glóriou prechádzali po ulici, zastavili sme sa v obchode s fotoaparátmi. Všimol som si hore vo výkladnej skrini, že tam bolo puzdro na 200 mm objektívy k Nikonu.

Tá istá vec sa stala znovu. Majiteľ obchodu ani nevedel, že ho má a nevedel, koľko zaň účtovať. A tak mi ho predal za 100 dolárov!

Aj vy by ste chceli mať takú žatvu, však?

Môžete ju mať. Len začnite brať príležitosti pre urážku ako vaše semeno na siatie. Namiesto nariekania, ako veľmi vás zranili, premeňte toto zranenie na žatvu a začnite sa diablovi smiať. Zoberte všetko nepríjemné, ktoré kedy do vás hodil a zasejte to ako semeno.

Začnite teraz modlitbou:

Otče, v mene Ježiš, teraz sejem ako semeno do Božieho kráľovstva každé zranenie, každý zlý pocit, každú krádež a každú zlú vec, čo ktokoľvek urobil či povedal mne, mojej rodine, alebo mojej službe. Uvoľňujem každého človeka, ktorý ma kedy zranil a teraz mu odpúšťam. Každého z nich dávam tebe a modlím sa za tých ľudí. Modlím sa Otče, aby dostali väčšiu známosť o Tebe. Modlím sa, aby boli spasení v Deň Pánov.

Teraz vyhlasujem pred tebou, môj Bože v nebesiach, že očakávam žatvu. Verím Tvojmu Slovu a vierou prikladám kosák k žatve. Verím, že prijmem stonásobne späť za všetko zlo, čo mi urobili, za každé neláskavé slovo, čo mi povedali a každý cent, čo mi ukradli. Očakávam prijatie požehnania rovnakej hodnoty. Nárokujem si to. Je to moje a teraz to mám v mocnom mene Ježiš.

Preklad: Mária KupčiováSúvisiace články

Zaostrené na vedu|Logos 3 / 2009 | Drahoslav Vajda |Veda a viera
Sejba a žatva|Logos 12 / 2019 | Jaroslav Kříž |Téma
Žatva pokračuje!|Logos 12 / 2022 | Michal Belko|Zo života cirkvi
Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Z histórie
Konference na Moravě|Logos 5 / 2014 | Lenka Škardová|Zo života cirkvi