Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

R. W. Shambach

000604.jpgUž pět desetiletí káže toto poselství: „Už nemusíš mít problémy... všechno, co potřebuješ, je víra v Boha.“ Toto poselství zůstává stále stejné a je velmi účinné. Toto klasické poselství víry a moci má mocný vliv na Schambachovy posluchače na celém světě, kdekoliv bratr Schambach káže. Svůj život zasvětil kázání čistého evangelia Ježíše Krista a věří tomu, že Ježíš je živý Spasitel světa. Bůh je věrný a kázání evangelia je i dnes provázené znameními a zázraky, které potvrzují kázanou pravdu. Během let služby bratra Schambacha Bůh svou věrnost stále dokazuje. Lidé se v masovém měřítku obracejí ke Kristu a dějí se novozákonní zázraky: chromí chodí, slepí vidí, hluší slyší a množství zajatých je osvobozeno Boží mocí.

Služba bratra Schambacha je charakteristická jeho silným hlasem, kterým přikazuje démonům, a darem víry. Slouží též prostřednictvím médií. Má svůj vlastní televizní a rozhlasový program Voice of Power (Hlas moci). Svým jednoduchým a přímým způsobem kázal evangelium už ve 200 různých státech celého světa. Do kanceláře služby R. W. Schambacha (Schambach Ministries) odevšad přicházejí svědectví o významných zázracích, osvobozeních, uzdraveních a o množství spasených lidí.

Bratr Schambach získal teologické vzdělání na Central Bible Institute ve Springfieldu ve státě Missouri v polovině 40.let minulého století. Bylo to po jeho návratu z druhé světové války, během níž sloužil jako topič a údržbář na torpédoborci v jižním Pacifiku. Objevil se po boku A. A. Allena, dobře známého uzdravujícího evangelisty, který sloužil ve 40. a 50. letech. Těch pět let, během kterých sloužil jako pomocný evangelista u bratra Allena, bylo jeho „školou Ducha”. Naučil se používat dar víry a pohybovat se v oblasti zázraků.

Snad nejcharakterističtějším znakem R.W. Schambacha je jeho velký evangelizační stan. Cestoval s mnoha menšími i většími stany s kapacitou 2000 - 8000 míst k sezení. S těmito stany navštívil všechna větší města ve Spojených státech. Evangelizační stan byl dobrou příležitostí pro městské lidi, kteří nebyli zvyklí chodit do křesťanských kostelů a sborů, aby se bez rozpaků mohli zúčastnit evangelizačního shromáždění. Ve stanu nacházeli spasení a osvobození skrze Ježíše Krista mnozí narkomani, prostitutky, bezdomovci, alkoholici a odpadlí křesťané. Kdekoli to bylo možné, organizoval bratr Schambach humanitární akce. Kamióny jídla přijížděly do chudých čtvrtí amerických měst. R. W. Schambach se stal známým jako někdo, kdo má zvláštní soucit s lidmi z periférie velkých měst.

Služba bratra Schambacha zlomeným a zraněným byla přijímána v mnohých národech celého světa. Sloužil v Evropě, Rusku, Indii, Asii, na Filipínách, v Africe, Střední a Jižní Americe. Stále se finančně podílí na zakládání sborů a biblických škol v Rusku a Číně, dětských domovů v Indonésii a na Haiti, na masové evangelizační kampani v Mexico City a na pouličních evangelizacích v newyorských čtvrtích.

aaatent2.jpgMnozí hledí na R.W. Schambacha jako na jednu z vedoucích osobností letničního hnutí. I po 55 letech aktivní služby je stále při síle. Spolu se svou manželkou, Mary Schambachovou zasvětili své životy službě, aby zástupy lidí mohly poznat Ježíše Krista a přijmout spasení. Své životy věnují tomu, aby vychovali novou generaci lidí odevzdaných Bohu, kteří mu budou sloužit v plné síle Ducha Svatého.


Službu R.W. Schambacha zažilo v 90. letech minulého století i Brno. Po jeho mocném kázání stovky lidí reagovaly kladně na výzvu k odevzdání svého života Kristu. Po nedávné úspěšné evangelizaci Schambachovy dcery Donny na Slovensku doufáme, že i bratr Schambach by mohl opět navštívit střední Evropu se svým poselstvím.Súvisiace články

Donna Shambach na Slovensku|Logos 7 / 2007 | Daniel Šobr |Reportáž