Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Sťažovaním sa si spôsobujeme poškodenie mozgu

logos-11-12-2019-depositphotos-165208684.jpg

Podľa určitého výskumu sa ľudia v každej minúte sťažujú, iní si myslia, že naše pery opustia sťažnosti denne 12-13-krát

Jessica Wildfire, autorka Medium.com, vysvetľuje, že sťažovanie sa spôsobuje, že sa stávame lenivými, čo nám následne bráni oslobodiť sa od starostí, čiže z dlhodobého hľadiska to vytvorí ešte horší stav, preto by sme sa mali vystríhať sťažovaniu sa.

Z výskumov vyplýva, že v procese sťažovania sa sa neuróny v mozgu pre uľahčenie toku informácií „zavesia jeden do druhého“, a toto následne uľahčí v blízkej budúcnosti tento spôsob negatívneho správania zopakovať. V procese neustáleho sťažovania sa sa môžu neuróny do seba navzájom trvalo vbudovať. Po určitom čase bude pre nás ľahšie byť negatívnym než pozitívnym.

Neustále sťažovanie sa poškodzuje aj iné oblasti mozgu. Výskum zo Stanford University hovorí, že sťažovaním sa si spôsobujeme zúženie hippocampu, ktorý je takou časťou mozgu, ktorá zohráva rozhodujúcu úlohu pri riešení problémov a pri vytváraní inteligentných myšlienok. Krehkosť a zraniteľnosť hippocampu vzbudzuje v nás obavy aj preto, lebo aj Alzheimerova choroba napáda práve túto oblasť.

Výskum dodáva, že počas sťažovania sa sa v organizme uvoľňuje stresový hormón kortizol. Kortizol sa zúčastňuje aj na usmerňovaní kyslíka, energie a krvi, čo poskytuje základ pre prežitie. Uvoľňovaný stresový hormón kvôli neustálemu lamentovaniu poškodzuje imunitný systém, zvyšuje hladinu cholesterolu, náchylnosť k diabetu a obezite.

Výskum nám odporúča dve riešenia, ako poraziť túžbu sťažovať si. Jedným z riešení je vďačnosť. Pokiaľ si namiesto negatív všímame veci, za ktoré by sme mali byť vďační, znižujeme tým kortizol o 23 %. Tí ľudia, ktorí sa toto rozhodli praktizovať každý deň, sa po nejakom čase stali pozitívnymi a energickejšími v bežnom živote. Druhý spôsob je, že už keď sa aj sťažujeme a horekujeme, hľadáme riešenia. To znamená, že hľadáme riešenie pre konkrétnu situáciu, na ktorú sa sťažujeme, vyzdvihneme jej pozitíva, budeme objektívni a nakoniec vyvodíme pozitívny záver.

Zdroj: hitradio.hu
Preklad: Zlatka RadnotyováSúvisiace články

Bez zamyslenia sa|Logos 10 / 2019 | Dr. Krisztina Bohács|Vyučovanie
10 dôvodov, prečo hovoriť v jazykoch|Logos 12 / 2013 | Bill Hamon|Aktuálne
Druhý mozog|Logos 6 / 2018 | Endre Flaisz |Veda a viera
Buďte silní, buďte zmužilí!|Logos 2 / 2017 | Márk Kiss|Životný štýl
Je hovorenie jazykmi od Boha, alebo od diabla?|Logos 1 / 2015 | Daniel Šobr |Vyučovanie