A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Svedectvo manželov Bečkovcov

Ako nás oslobodil náš Pán zo závislosti od nikotínu

Richard:

Drahí bratia a sestry! Dovoľte mi, aby som sa s vami podelil o toto svedectvo a prajem zo srdca všetkým, ktorí majú podobný problém, ako sme mali my s manželkou, aby ste aj vy čím skôr zvíťazili v mene nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista nad každou závislosťou. Aby ste uverili, že „všetko je možné veriacemu“ (Marek 9,23) a ako hovorí Izaiáš: „Hľa ruka Hospodinova nie je prikrátka, aby nemohla zachrániť, ani Jeho ucho nie je priťažké, aby nemohlo počuť.“ (Izaiáš 59,1)

Niekoľkokrát, niekoľko mesiacov, niekoľko rokov som si uvedomoval stále viac a viac, že vedome zotrvávam v hriechu, pretože stále fajčím. Bol som neustále usvedčovaný, že to hriech naozaj je, že takto „svietiť“ nemôžem.

Keď som niekomu svedčil o Bohu Abraháma, Izáka, Jákoba – o tom, že je Všemohúci, Vševediaci, mocný, Stvoriteľ neba i zeme, aj o tom, ako ma Boh vyslobodil zo závislosti od alkoholu pred dvomi rokmi, párkrát som od ľudí počul: „Tak prečo ešte fajčíš, prečo Ťa Tvoj Boh nezbaví aj tejto závislosti?“ Vtedy som si uvedomil, že takto nemôžem svedčiť o Bohu – s cigaretou v ruke! Musím svedčiť svojimi skutkami, svojím životom. Áno, toto všetko som síce vedel, ale prestať len tak nebolo jednoduché.

A toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom – naša viera.

Fajčil som 26 rokov, 20-30 cigariet denne. Opakovane sme sa s manželkou pokúšali aspoň obmedziť tento počet na menej kusov. Aj kvôli financiám, ktoré sme naozaj „vyhadzovali do vzduchu“. Nikdy sme však neprestali fajčiť úplne. Na cigarety sme minuli mesačne približne 6 000,- Sk (vrátane žuvacieho tabaku, ktorý som používal v práci ako náhradu za cigaretu, keďže fajčiť som tam nemohol). Presne tie peniaze, ktoré sme minuli na cigarety, nám každý mesiac chýbali.

Pred niekoľkými rokmi som už bol vďaka Pánu Ježišovi oslobodený od tejto závislosti, potom som sa však vrátil do sveta a znovu som začal fajčiť. Práve preto som si stále myslel, že raz ma Boh už vyslobodil, tak teraz to bude oveľa ťažšie, ak to vôbec zvládnem. Tento hriech sa mi stával hrobom.

A bolo to presne tak, ako Pán Ježiš hovorí v evanjeliu podľa Matúša 12,43-45: „Ale keď vyjde nečistý duch z človeka, chodí po miestach, kde nieto vody, hľadajúc odpočinutie a nenachádza, vtedy hovorí: navrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde prázdny, vymetený a vyzdobený, vtedy ide a pojme so sebou sedem iných duchov, horších ako je sám, a vojdúc prebývajú tam a posledné veci toho človeka bývajú horšie ako prvé.“

Veľmi som chcel prestať fajčiť – nie kvôli peniazom, nie kvôli svojej manželke, ale kvôli Bohu. Vedel som, že to sám nedokážem, že mi môže pomôcť len Boh, veď „čo je u ľudí nemožné, u Boha je všetko možné“ (Matúš 19,26b). Preto som na nedeľnom zhromaždení poprosil pastora Janka Hudeca, aby sa za mňa modlil. Prosil som Boha, aby mi pomohol zbaviť sa tejto závislosti. A vďaka nášmu Pánovi 27.12. 2009 som bol oslobodený – „Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.“ (1Kor 15,57)

Vyslobodenie nie je bez boja, prvé dni ma párkrát napadli myšlienky na fajčenie – asi tak sedemstokrát denne, ale Boh mi stále pridáva nadľudskú silu a nefajčím!!! Amen.

Júlia:

Drahí bratia a sestry, nech je toto svedectvo na chválu nášho Pána Ježiša Krista a na povzbudenie všetkým, ktorí chcú byť vyslobodení z akejkoľvek závislosti.

Ja som fajčila viac ako 13 rokov 10-20 cigariet denne. S manželom sme sa x-krát pokúšali skoncovať s touto závislosťou, ale neúspešne. Podarilo sa mi znížiť počet cigariet aj na 1-2 denne, ale ešte vždy to nebolo víťazstvo. Vedomé zotrvávanie v hriechu ma ubíjalo, opakovane som bola z toho usvedčovaná. Vedela som, že je to „brzdou“ k požehnaniu celej rodiny.

Mala som strach vystúpiť v zbore a prosiť pastora, aby sa za mňa modlil. Nebola som si istá, či to zvládnem, bála som sa, že zlyhám a sklamem Boha. Čo ma nakoniec „pohlo“ v rozhodovaní? Slovo Božie, na ktoré som sa postavila a stojím na ňom stále. Vďaka Bohu za Slovo, ktoré nám dal!!! Raz ráno som „upratovala v telefóne“ a našla som tam SMS-ku, ktorú som písala na povzbudenie viery mojej sestre. Citovala som jej Marka 11,24: „Všetko, za čokoľvek modliac sa prosíte, verte, že dostanete a bude vám.“ Práve vtedy som si uvedomila, aký som pokrytec, keď všetkým okolo seba radím, ako majú veriť, ako nesmú pochybovať a ja sama s tým mám problém, nemám vieru na to, aby som prijala to, čo mi Boh dáva. A pritom je to úplne jednoduché – stačí veriť!!! Pán Ježiš nám to povedal jasne: „Nech sa vám stane podľa vašej viery.“ (Matúš 9,29b)

Uvedomila som si, že len Boh nám môže pomôcť, že to sami nezvládneme, že sa darmo „priečime“ ako malé deti, kto z nás dvoch má prestať fajčiť prvý. Pochopila som, že keď budeme prosiť spolu, to bude ten „povraz spletený vo troje – Boh, muž, žena – ktorý nikto nepretrhne“. Prečítali sme veľa kníh od pomazaných Božích služobníkov, ktoré nám tiež pomohli a posilnili nás vo viere. Stále mi zneli v ušiach slová pastora Yonggi Choa z knihy Štvrtá dimenzia: „Keby Boh chcel, aby sme fajčili, tak by nám nestvoril nos taký ako máme, ale ako komín – otočený dohora.“

Vyslobodenie nie je bez boja, ale Boh mi stále pridáva nadľudskú silu a nefajčím!

Preto som sa rozhodla na zhromaždení 27.12.2009 vystúpiť na výzvu nášho pastora Janka Hudeca, že sa teraz bude modliť len za tých, čo to naozaj súrne a z vážnych dôvodov potrebujú. Vedela som, že keď nepoprosím Boha teraz, že keď to neprijmem vierou teraz, budem zase otáľať niekoľko rokov! Prosila som Boha, aby ma posilnil vo viere, ďakovala som Mu za to, že ma vyslobodzuje, pomáha mi prekonať tento problém, a povedala som Bohu, že moje vyslobodenie zo závislosti prijímam teraz! Boh ma naplnil takým pokojom, ktorý naozaj prevyšuje každý rozum! (Fil 4,7)

Potom ma ešte veľakrát napadlo – idem si zapáliť – ale v takých chvíľach ďakujem Bohu za vyslobodenie zo závislosti, chválim Ho a opäť cítim ten úžasný pokoj! Už sa nebojím, ale verím, že to zvládnem, veď Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu (2Tim 1,7). Keď vychádzal démon závislosti od nikotínu z môjho manžela Richarda, držalo ho asi šesť stokilových chlapov na zemi – tak mlátil všetko naokolo, potom začal veľmi kašľať, dusiť sa, zvracať, ale v mocnom mene Ježiš, so skladaním rúk a vyháňaním vo viere bol aj môj manžel vyslobodený.

Vďaka Pánu Ježišovi, Jemu je „daná každá moc na nebi aj na zemi“ (Matúš 28,18). A toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom – naša viera. Kto iný je tým, kto víťazí nad svetom ako ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží? (1Ján 5,4-5) Amen.

Kresťanské spoločenstvo PrievidzaSúvisiace články

Svedectvo manželov Vincurských|Logos 1 / 2022 | Redakcia |Skutočný príbeh
Svedectvo manželov Pančíkovcov|Logos 6 / 2010 | Redakcia |Skutočný príbeh
Svedectvo manželov Kadíkovcov|Logos 1 / 2010 | Redakcia |Aktuálne
Svedectvo manželov Capekovcov|Logos 4 / 2010 | Redakcia |Skutočný príbeh
Svedectvo manželov Schifferovcov|Logos 5 / 2010 | Rod. Schifferova |Skutočný príbeh