Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)


Súvisiace články

Dar lásky|Logos 4 / 2019 | Redakcia |Skutočný príbeh
Boh je ten, ktorý Ťa ospravedlňuje|Logos 7 / 2008 | Tibor Ruff |Prevzaté z Új Exodus
Izrael|Logos 5 / 2017 | Martin Mazúch |Z histórie
10 dôvodov, prečo hovoriť v jazykoch|Logos 12 / 2013 | Bill Hamon|Aktuálne
O Bohu|Logos 10 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma