Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Logos február 2020


Vyberáme

Ver!

Jaroslav Kříž | Téma

Ver!

Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Čítať viac...

Dr. Richard Lee Moore

Daniel Šobr | Zo života cirkvi

Dr. Richard Lee Moore

Do našich zborov zavítal vzácny hosť, pastor a evanjelista. Čítať viac...

Ten největší dar

Tomás Pajor | Vyučovanie

Ten největší dar

Jak se může člověk, který spadl do hříchu, před Bohem ospravedlnit? Čítať viac...