Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
21 Február, 2010