Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
13 Jún, 2009